Derleme

Toraks İncelemelerinde İleri BT Teknikleri ve Protokolleri

10.5152/trs.2020.840

  • Gamze Durhan
  • Meltem Gülsün Akpınar

Trd Sem 2020;8(1):38-53

Bilgisayarlı Tomografi (BT) teknolojisindeki gelişmeler spiral tek kesitli BT’den çok kesitli BT’ye geçiş ile büyük ivme kazanmış ve bunu ileri rekonstrüksüyon teknikleri, kantitatif toraks BT, düşük doz BT teknikleri, çift enerji kullanımı, sine BT ve yapay zeka uygulamaları takip etmiştir. Gelişen teknoloji ile birlikte toraks BT kullanım alanı da genişlemiştir. Bu yazıda toraks incelemelerinde ileri BT tekniklerinin özellikleri ve klinik uygulamaları özetlenmiştir.