Derleme

Transfontanel US ve Hipoksik İskemik Ensefalopati

10.5152/trs.2021.2021-32-45

  • Fatma Ceren Sarıoğlu
  • Yeliz Pekçevik

Trd Sem 2021;9(3):421-430

Perinatal asfiksi ve neonatal hipoksik iskemik ensefalopati yenidoğanda önemli mortalite ve morbidite nedenidir. Hasar paterni gestasyonel yaş, perinatal asfiksiye sebep olan olayın şiddeti ve maruziyetin süresine göre değişkenlik gösterir. Ultrasonografi tanıda ilk basamak görüntüleme yöntemidir. Transfontanel ultrasonografi hasarın erken dönemde tanınmasında, takip görüntülemelerde kolaylıkla kullanılabilir. Bu derlemede hipoksik iskemik beyin hasarında tranfontanel ultrasonografi bulguları örnek olgularla özetlenmiştir.