Derleme

Yenidoğanın Gastrointestinal Sistem Hastalıkları

10.5152/trs.2021.2021-31-40

  • Evrim Özmen
  • Gizem Timoçin Yığman

Trd Sem 2021;9(3):392-407

Yenidoğan dönemine özgü gastrointestinal sistem hastalıkları genellikle konjenital olup prenatal dönemde saptanır. Ancak doğumdan sonra hem tanının kesinleştirilmesi, hem de tedavi yönteminin belirlenmesi nedenleriyle radyolojik inceleme yöntemlerine sıklıkla başvurulur. Bunlardan en sık ve ilk kullanılan yöntem direkt grafi olmakla birlikte ultrasonografi de x-ışını içermemesi nedeniyle tercih nedeniyken tanısal başarısı pilor stenozu gibi bazı hastalıklarla sınırlıdır. Yenidoğan döneminde gastrointestinal sistem pasajını ve peristaltizmini değerlendirmede sıklıkla kontrastlı floroskopik yöntemler tercih edilmektedir. Kontrast tipinin seçimi ve tetkikin yapılma şekli araştırılan hastalığa ve hastaya göre değişmektedir. Yazımızda yenidoğan dönemine özgü gastrointestinal sistem hastalıkları; tercih edilmesi gereken yöntemler, tetkikin uygulama şekli ve görüntüleme bulgularıya birlikte ele alınmıştır.