Cilt 10, Sayı 3

Aralık 2022
(1) Editörden, (10) Derleme

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı’nda Klinik, Tanı, Seyir, Tedavi ve Görüntülemeden Beklentiler
 • Beytullah Yıldırım
Trd Sem 2022; 10: 254-264 DOI: 10.5152/trs.2022.223383
İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Baryumlu İncelemeler (Pasaj Grafisi, Enteroklizis, Kolon Grafisi)
 • Sinan Karatoprak
 • Ramazan Kutlu
Trd Sem 2022; 10: 265-274 DOI: 10.5152/trs.2022.223181
BT ve MR Enterografi/Enteroklizis: Hasta hazırlığı, Teknik, Sekanslar ve Protokoller
 • İlkay Çamlıdağ
Trd Sem 2022; 10: 275-285 DOI: 10.5152/trs.2022.221966
İnflamatuar Bağırsak Hastalıklarında BT Enterografi/Enteroklizis
 • Mehmet Selim Nural
Trd Sem 2022; 10: 286-301 DOI: 10.5152/trs.2022.222270
İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında MR Enterografi/Enteroklizis
 • Selma Uysal Ramadan
Trd Sem 2022; 10: 302-317 DOI: 10.5152/trs.2022.222573
Crohn Hastalığında İnflamatuvar Aktivite Değerlendirmesi: USG, BT ve MRG
 • Ezgi Güler
Trd Sem 2022; 10: 318-325 DOI: 10.5152/trs.2022.222471
İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Batın İçi Komplikasyonlar ve Girişimsel Tedaviler
 • Hakan Artaş
 • Hasan Eryeşil
Trd Sem 2022; 10: 326-338 DOI: 10.5152/trs.2022.222978
Perianal Fistüllerin Tanısında Fistülografiler: Fistülografi, MR Fistülografi
 • Nurullah Dağ
 • Ramazan Kutlu
Trd Sem 2022; 10: 339-352 DOI: 10.5152/trs.2022.223282
Perianal Fistül Tanı ve Evrelemesinde MR Görüntüleme
 • Funda Barlık
Trd Sem 2022; 10: 353-363 DOI: 10.5152/trs.2022.223079
Perianal Fistüllerde Tanı, Cerrahi Sınıflama ve Tedavi
 • İsmail Alper Tarım
Trd Sem 2022; 10: 364-372 DOI: 10.5152/trs.2022.222674

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler