Yayın Politikası

Makale değerlendirme ve yayın işlemleri için yazarlardan ücret talep edilmemektedir. Tüm makaleler, http://turkradyolojiseminerleri.org/tr sayfasındaki online makale değerlendirme sistemi kullanılarak dergiye gönderilmelidir.

Derginin yazım kurallarına, gerekli formlara ve dergiyle ilgili diğer bilgilere web sayfasından erişilebilir.

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler