En Çok İndirilenler

You can see all popular articles
İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları ve Perianal Fistüller; Görüntüleme Yöntemleri, Tanı ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar
 • Murat Danacı
Trd Sem 2022; 10: 0-0
Hipofiz Patolojileri ve Hipofiz Dışı Sellar Patolojiler
 • Gül Hatipoğlu
Trd Sem 2022; 10: 0-0
Hipofiz Görüntüleme Teknikleri ve Anatomi
 • Uğur Toprak
Trd Sem 2022; 10: 160-168 DOI: 10.5152/trs.2022.221259
Omuz MRG: Normal Anatomi ve Teknik Özellikler
 • Remide Arkun
 • F. Bilge Ergen
Trd Sem 2014; 2: 1-15 DOI: 10.5152/trs.2014.001
BT ve MR Enterografi/Enteroklizis: Hasta hazırlığı, Teknik, Sekanslar ve Protokoller
 • İlkay Çamlıdağ
Trd Sem 2022; 10: 275-285 DOI: 10.5152/trs.2022.221966
Perianal Fistül Tanı ve Evrelemesinde MR Görüntüleme
 • Funda Barlık
Trd Sem 2022; 10: 353-363 DOI: 10.5152/trs.2022.223079
İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı’nda Klinik, Tanı, Seyir, Tedavi ve Görüntülemeden Beklentiler
 • Beytullah Yıldırım
Trd Sem 2022; 10: 254-264 DOI: 10.5152/trs.2022.223383
Normal Koroner Anatomi ve Varyasyonlar
 • Ersin Öztürk
 • Ali Kemal Sivrioğlu
Trd Sem 2013; 1: 36-56 DOI: 10.5152/trs.2013.006
Diz Eklemi: Menisküs ve Bağlar
 • Hatice Tuba Sanal
Trd Sem 2016; 4: 439-452 DOI: 10.5152/trs.2016.418
Perkütan Karaciğer Kist Hidatik Tedavisi
 • Suat Eren
 • Mecit Kantarcı
Trd Sem 2015; 3: 227-236 DOI: 10.5152/trs.2015.221
Ayak Bileği: Bağ ve Tendonlar
 • Can Çevikol
Trd Sem 2016; 4: 490-504 DOI: 10.5152/trs.2017.429
Perianal Fistüllerin Tanısında Fistülografiler: Fistülografi, MR Fistülografi
 • Nurullah Dağ
 • Ramazan Kutlu
Trd Sem 2022; 10: 339-352 DOI: 10.5152/trs.2022.223282
Crohn Hastalığında İnflamatuvar Aktivite Değerlendirmesi: USG, BT ve MRG
 • Ezgi Güler
Trd Sem 2022; 10: 318-325 DOI: 10.5152/trs.2022.222471
Perianal Fistüllerde Tanı, Cerrahi Sınıflama ve Tedavi
 • İsmail Alper Tarım
Trd Sem 2022; 10: 364-372 DOI: 10.5152/trs.2022.222674
İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında MR Enterografi/Enteroklizis
 • Selma Uysal Ramadan
Trd Sem 2022; 10: 302-317 DOI: 10.5152/trs.2022.222573
Pelvik Taban Görüntülemede Dinamik MRG
 • Halil Özer
 • Ali Yusuf Öner
Trd Sem 2015; 3: 12-24 DOI: 10.5152/trs.2015.163
İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Baryumlu İncelemeler (Pasaj Grafisi, Enteroklizis, Kolon Grafisi)
 • Sinan Karatoprak
 • Ramazan Kutlu
Trd Sem 2022; 10: 265-274 DOI: 10.5152/trs.2022.223181
İskemik İnmede Etiyoloji, Patofizyoloji ve Klinik Değerlendirme
 • Tuğba Özel
Trd Sem 2021; 9: 189-203 DOI: 10.5152/trs.2021.2021-20-25
Manyetik Rezonans Görüntüleme ve MR Anjiyografi Teknikleri
 • Kamil Karaali
Trd Sem 2021; 9: 227-241 DOI: 10.5152/trs.2021.2021-23-30
Manyetik Rezonans Görüntüleme Fiziği
 • Hasan Yiğit
Trd Sem 2020; 8: 0-0
Hipofiz Adenomlarının Görüntülenmesi
 • Gül Hatipoğlu
Trd Sem 2022; 10: 183-197 DOI: 10.5152/trs.2022.221865
Abdominal İncelemelerde İleri BT Teknikleri ve Protokolleri
 • Kaan Esen
 • F. Demir Apaydın
Trd Sem 2020; 8: 21-37 DOI: 10.5152/trs.2020.834
Atomdan MR Sinyaline Temel Fizik Prensipler, Görüntü Oluşumu ve Görüntü Ağırlığı
 • Kamil Karaali
Trd Sem 2020; 8: 155-168 DOI: 10.5152/trs.2020.894
Obstetrik Doppler Ultrasonografi
 • Ali İpek
 • Aydın Kurt
Trd Sem 2017; 5: 313-320 DOI: 10.5152/trs.2017.493
Prostat Görüntüleme
 • Hakan Gençhellaç
 • Erdem Yılmaz
Trd Sem 2015; 3: 138-148 DOI: 10.5152/trs.2015.267
İnmede Radyoloji
 • Kamil Karaali
Trd Sem 2021; 9: 0-0
Prostatın Radyolojik Anatomisi
 • Gökhan Pekindil
Trd Sem 2017; 5: 361-369 DOI: 10.5152/trs.2017.538
Dirsek ve El Bileği MRG: Teknik Özellikler ve Normal Anatomi
 • Can Çevikol
Trd Sem 2014; 2: 16-29 DOI: 10.5152/trs.2014.002
Pankreas Duktal Adenokanserinde Evreleme, Raporlama
 • Ezgi Güler
 • Nevra Elmas
Trd Sem 2019; 7: 172-180 DOI: 10.5152/trs.2019.752
El Bileği ve Elin Patolojik Değişiklikleri
 • Ayşin Pourbagher
Trd Sem 2014; 2: 90-102 DOI: 10.5152/trs.2014.008
İnflamatuar Bağırsak Hastalıklarında BT Enterografi/Enteroklizis
 • Mehmet Selim Nural
Trd Sem 2022; 10: 286-301 DOI: 10.5152/trs.2022.222270
İskemik İnmede BT ve MR Perfüzyon Teknikleri
 • Ekim Gümeler
 • Şafak Parlak
Trd Sem 2021; 9: 242-257 DOI: 10.5152/trs.2021.2021-21-26
Sonoelastografinin Temel İlkeleri
 • Canan Altay
 • Mustafa Seçil
Trd Sem 2019; 7: 1-12 DOI: 10.5152/trs.2019.749
Nöroendovasküler Girişimsel Tedavilerde Anti-trombotik İlaç Kullanımı
 • İsmail Oran
 • Celal Çınar
Trd Sem 2018; 6: 11-26 DOI: 10.5152/trs.2018.574
Hepatosellüler Karsinomda Radyolojik Tanı ve Evreleme
 • Funda Obuz
Trd Sem 2015; 3: 437-460 DOI: 10.5152/trs.2015.327
Serebral Anevrizmalarda Görüntüleme ve Tedavi
 • Osman Kızılkılıç
Trd Sem 2022; 10: 0-0
İkinci Trimester Ultrasonografi İncelemesi
 • Adnan Kabaalioğlu
Trd Sem 2017; 5: 202-214 DOI: 10.5152/trs.2017.505
Temel Fetal Kardiyak İnceleme ve Sık Görülen Anomaliler
 • Naci Ceviz
 • Fuat Laloğlu
Trd Sem 2017; 5: 247-260 DOI: 10.5152/trs.2017.494
Karaciğerin HCC Dışındaki Malign Tümörleri
 • Nagihan İnan Gürcan
Trd Sem 2015; 3: 423-436 DOI: 10.5152/trs.2015.278
Meme Manyetik Rezonans Görüntüleme Endikasyonları ve Yorumu Zor Olan Bulgular
 • Pınar Balcı
Trd Sem 2014; 2: 252-267 DOI: 10.5152/trs.2014.021
Revize Atlanta Kriterleri Çerçevesinde Akut Pankreatit Hastalarında Görüntüleme
 • Ali Devrim Karaosmanoğlu
 • Deniz Akata
Trd Sem 2019; 7: 143-152 DOI: 10.5152/trs.2019.765
Karaciğer Elastografisi
 • Süha Süreyya Özbek
Trd Sem 2019; 7: 13-24 DOI: 10.5152/trs.2019.714
Pediatrik Nontravmatik Abdominal Acillere Radyolojik Yaklaşım
 • Saliha Çıracı
 • Selim Doğanay
Trd Sem 2016; 4: 365-379 DOI: 10.5152/trs.2016.369
Jinekolojik Aciller
 • Mehmet Ruhi Onur
 • Deniz Akata
Trd Sem 2015; 3: 47-58 DOI: 10.5152/trs.2015.204
Diffüz Karaciğer Hastalıkları
 • Bengi Gürses
 • Mustafa Seçil
Trd Sem 2015; 3: 349-365 DOI: 10.5152/trs.2015.286
Neonatal Üriner Sistem Patolojileri
 • Aydan Ahmadova
 • Gonca Koç
Trd Sem 2021; 9: 408-420 DOI: 10.5152/trs.2021.2021-28-36
Temel ve İleri Difüzyon Ağırlıklı MRG Teknikleri
 • Nail Bulakbaşı
 • Derya Fidan
Trd Sem 2020; 8: 261-272 DOI: 10.5152/trs.2020.873
Toraks İncelemelerinde İleri BT Teknikleri ve Protokolleri
 • Gamze Durhan
 • Meltem Gülsün Akpınar
Trd Sem 2020; 8: 38-53 DOI: 10.5152/trs.2020.840
Pankreasın Kistik Tümörleri
 • Ayşe Erden
 • Diğdem Kuru Öz
Trd Sem 2019; 7: 197-212 DOI: 10.5152/trs.2019.755
Abdominal Travma
 • Ayşegül Sarsılmaz
 • Ercan Kocakoç
Trd Sem 2016; 4: 299-312 DOI: 10.5152/trs.2016.389

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler