En Çok Okunanlar

You can see all popular articles
BT ve MR Enterografi/Enteroklizis: Hasta hazırlığı, Teknik, Sekanslar ve Protokoller
 • İlkay Çamlıdağ
Trd Sem 2022; 10: 275-285 DOI: 10.5152/trs.2022.221966
Hipofiz Patolojileri ve Hipofiz Dışı Sellar Patolojiler
 • Gül Hatipoğlu
Trd Sem 2022; 10: 0-0
İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları ve Perianal Fistüller; Görüntüleme Yöntemleri, Tanı ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar
 • Murat Danacı
Trd Sem 2022; 10: 0-0
Perianal Fistül Tanı ve Evrelemesinde MR Görüntüleme
 • Funda Barlık
Trd Sem 2022; 10: 353-363 DOI: 10.5152/trs.2022.223079
Hipofiz Görüntüleme Teknikleri ve Anatomi
 • Uğur Toprak
Trd Sem 2022; 10: 160-168 DOI: 10.5152/trs.2022.221259
İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı’nda Klinik, Tanı, Seyir, Tedavi ve Görüntülemeden Beklentiler
 • Beytullah Yıldırım
Trd Sem 2022; 10: 254-264 DOI: 10.5152/trs.2022.223383
Perianal Fistüllerde Tanı, Cerrahi Sınıflama ve Tedavi
 • İsmail Alper Tarım
Trd Sem 2022; 10: 364-372 DOI: 10.5152/trs.2022.222674
İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında MR Enterografi/Enteroklizis
 • Selma Uysal Ramadan
Trd Sem 2022; 10: 302-317 DOI: 10.5152/trs.2022.222573
Perianal Fistüllerin Tanısında Fistülografiler: Fistülografi, MR Fistülografi
 • Nurullah Dağ
 • Ramazan Kutlu
Trd Sem 2022; 10: 339-352 DOI: 10.5152/trs.2022.223282
Crohn Hastalığında İnflamatuvar Aktivite Değerlendirmesi: USG, BT ve MRG
 • Ezgi Güler
Trd Sem 2022; 10: 318-325 DOI: 10.5152/trs.2022.222471
İnflamatuar Bağırsak Hastalıklarında BT Enterografi/Enteroklizis
 • Mehmet Selim Nural
Trd Sem 2022; 10: 286-301 DOI: 10.5152/trs.2022.222270
İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Baryumlu İncelemeler (Pasaj Grafisi, Enteroklizis, Kolon Grafisi)
 • Sinan Karatoprak
 • Ramazan Kutlu
Trd Sem 2022; 10: 265-274 DOI: 10.5152/trs.2022.223181
Omuz MRG: Normal Anatomi ve Teknik Özellikler
 • Remide Arkun
 • F. Bilge Ergen
Trd Sem 2014; 2: 1-15 DOI: 10.5152/trs.2014.001
İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Batın İçi Komplikasyonlar ve Girişimsel Tedaviler
 • Hakan Artaş
 • Hasan Eryeşil
Trd Sem 2022; 10: 326-338 DOI: 10.5152/trs.2022.222978
Normal Koroner Anatomi ve Varyasyonlar
 • Ersin Öztürk
 • Ali Kemal Sivrioğlu
Trd Sem 2013; 1: 36-56 DOI: 10.5152/trs.2013.006
Ayak Bileği: Bağ ve Tendonlar
 • Can Çevikol
Trd Sem 2016; 4: 490-504 DOI: 10.5152/trs.2017.429
İskemik İnmede BT ve MR Perfüzyon Teknikleri
 • Ekim Gümeler
 • Şafak Parlak
Trd Sem 2021; 9: 242-257 DOI: 10.5152/trs.2021.2021-21-26
Serebrovasküler Olay
 • Recep Sade
 • Hayri Oğul
Trd Sem 2016; 4: 198-210 DOI: 10.5152/trs.2016.413
Diz Eklemi: Menisküs ve Bağlar
 • Hatice Tuba Sanal
Trd Sem 2016; 4: 439-452 DOI: 10.5152/trs.2016.418
Pelvik Taban Görüntülemede Dinamik MRG
 • Halil Özer
 • Ali Yusuf Öner
Trd Sem 2015; 3: 12-24 DOI: 10.5152/trs.2015.163
İskemik İnmede Etiyoloji, Patofizyoloji ve Klinik Değerlendirme
 • Tuğba Özel
Trd Sem 2021; 9: 189-203 DOI: 10.5152/trs.2021.2021-20-25
Meme Biyopsisi: Hasta ve Yöntem Seçimi; Hangi Lezyonda Ne Yapalım?
 • Fahrettin Kılıç
 • Mehmet Halit Yılmaz
Trd Sem 2014; 2: 140-157 DOI: 10.5152/trs.2014.012
Atomdan MR Sinyaline Temel Fizik Prensipler, Görüntü Oluşumu ve Görüntü Ağırlığı
 • Kamil Karaali
Trd Sem 2020; 8: 155-168 DOI: 10.5152/trs.2020.894
Hipofiz Adenomlarının Görüntülenmesi
 • Gül Hatipoğlu
Trd Sem 2022; 10: 183-197 DOI: 10.5152/trs.2022.221865
Manyetik Rezonans Görüntüleme ve MR Anjiyografi Teknikleri
 • Kamil Karaali
Trd Sem 2021; 9: 227-241 DOI: 10.5152/trs.2021.2021-23-30
Acil Radyolojide Görüntüleme Protokolleri
 • Sinan Balcı
 • Mehmet Ruhi Onur
Trd Sem 2016; 4: 178-197 DOI: 10.5152/trs.2016.401
Obstetrik Doppler Ultrasonografi
 • Ali İpek
 • Aydın Kurt
Trd Sem 2017; 5: 313-320 DOI: 10.5152/trs.2017.493
Abdominal İncelemelerde İleri BT Teknikleri ve Protokolleri
 • Kaan Esen
 • F. Demir Apaydın
Trd Sem 2020; 8: 21-37 DOI: 10.5152/trs.2020.834
Revize Atlanta Kriterleri Çerçevesinde Akut Pankreatit Hastalarında Görüntüleme
 • Ali Devrim Karaosmanoğlu
 • Deniz Akata
Trd Sem 2019; 7: 143-152 DOI: 10.5152/trs.2019.765
Prostatın Radyolojik Anatomisi
 • Gökhan Pekindil
Trd Sem 2017; 5: 361-369 DOI: 10.5152/trs.2017.538
Over Tümörlerinde Görüntüleme
 • Gökhan Pekindil
Trd Sem 2015; 3: 108-126 DOI: 10.5152/trs.2015.249
Transfontanel US ve Hipoksik İskemik Ensefalopati
 • Fatma Ceren Sarıoğlu
 • Yeliz Pekçevik
Trd Sem 2021; 9: 421-430 DOI: 10.5152/trs.2021.2021-32-45
Manyetik Rezonans Görüntüleme Fiziği
 • Hasan Yiğit
Trd Sem 2020; 8: 0-0
Diz Eklemi: Sinovya
 • Şebnem Örgüç
Trd Sem 2016; 4: 453-472 DOI: 10.5152/trs.2017.434
Kronik Pankreatit
 • Funda Barlık Obuz
Trd Sem 2019; 7: 153-171 DOI: 10.5152/trs.2019.794
Üst Ekstremite Tümörleri
 • Hatice Tuba Sanal
Trd Sem 2014; 2: 118-128 DOI: 10.5152/trs.2014.010
Teknik, Protokoller, Araçlar
 • Ümmügülsüm Bayraktutan
 • Akın Levent
Trd Sem 2013; 1: 7-15 DOI: 10.5152/trs.2013.002
Dirsek ve El Bileği MRG: Teknik Özellikler ve Normal Anatomi
 • Can Çevikol
Trd Sem 2014; 2: 16-29 DOI: 10.5152/trs.2014.002
Serebral Anevrizmalarda Görüntüleme ve Tedavi
 • Osman Kızılkılıç
Trd Sem 2022; 10: 0-0
Osteojenik Tümörler
 • Atilla Hikmet Çilengir
 • Özgür Tosun
Trd Sem 2021; 9: 15-30 DOI: 10.5152/trs.2021.2021-1-3
Nöroendovasküler Girişimsel Tedavilerde Anti-trombotik İlaç Kullanımı
 • İsmail Oran
 • Celal Çınar
Trd Sem 2018; 6: 11-26 DOI: 10.5152/trs.2018.574
İkinci Trimester Ultrasonografi İncelemesi
 • Adnan Kabaalioğlu
Trd Sem 2017; 5: 202-214 DOI: 10.5152/trs.2017.505
Birinci Trimester Ultrasonografi İncelemesi
 • Elif Ergün
Trd Sem 2017; 5: 185-201 DOI: 10.5152/trs.2017.492
Temel Anjioplasti: Balon/Stentler ve Özellikleri
 • Celal Çınar
 • İsmail Oran
Trd Sem 2015; 3: 255-262 DOI: 10.5152/trs.2015.178
Karaciğerin ve Safra Yollarının Radyolojik Anatomisi
 • Muzaffer Başak
 • Deniz Akan
Trd Sem 2015; 3: 336-348 DOI: 10.5152/trs.2015.314
Kemik Tümörlerinde Radyolojik Tanı
 • Nil Tokgöz
Trd Sem 2021; 9: 0-0
Fetüs Dışı Değerlendirme: Plasenta, Umbilikal Kord, Amniyon, Serviks
 • Gülgün Kavukçu
 • Yankı Çelik Yılmazer
Trd Sem 2017; 5: 299-312 DOI: 10.5152/trs.2017.491
Perianal Fistüllerde MR Görüntüleme
 • Senem Şentürk
 • Murat Acar
Trd Sem 2015; 3: 127-137 DOI: 10.5152/trs.2015.261
Kas İskelet Sisteminde Varyasyonlar ve Varyasyonu Taklit eden Patolojiler
 • Nuran Sabir
Trd Sem 2020; 8: 0-0
Perkütan Transtorasik Akciğer ve Kemik Biyopsileri
 • Fatih Düzgün
 • Serdar Tarhan
Trd Sem 2015; 3: 182-191 DOI: 10.5152/trs.2015.172

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler