En Çok Okunanlar

You can see all popular articles
Hepatik Ensefalopati
 • Mehmet Fatih Erbay
Trd Sem 2023; 11: 1-6 DOI: 10.4274/trs.2023.223686
Wernicke Ensefalopatisi
 • Gülhan Ertan Akan
 • Melih Akan
Trd Sem 2023; 11: 61-66 DOI: 10.4274/trs.2023.224597
BT ve MR Enterografi/Enteroklizis: Hasta hazırlığı, Teknik, Sekanslar ve Protokoller
 • İlkay Çamlıdağ
Trd Sem 2022; 10: 275-285 DOI: 10.5152/trs.2022.221966
Osmotik Demiyelinizasyon Sendromu
 • Erkan Gökçe
 • Murat Beyhan
Trd Sem 2023; 11: 53-60 DOI: 10.4274/trs.2023.222775
Üremik Ensefalopati ve Hemolitik Üremik Sendrom
 • Serdar Balsak
 • Alpay Alkan
Trd Sem 2023; 11: 37-44 DOI: 10.4274/trs.2023.223585
Perianal Fistüllerde MR Görüntüleme
 • Senem Şentürk
 • Murat Acar
Trd Sem 2015; 3: 127-137 DOI: 10.5152/trs.2015.261
Septik Artrit ve Görüntüleme
 • Neslihan Taşdelen
 • Ayşegül Görmez
Trd Sem 2023; 11: 151-160 DOI: 10.4274/trs.2023.222169
Non-Ketotik Hiperglisemi
 • Yonca Anık
 • Onural Öztürk
Trd Sem 2023; 11: 27-36 DOI: 10.4274/trs.2023.224393
Hipofiz Patolojileri ve Hipofiz Dışı Sellar Patolojiler
 • Gül Hatipoğlu
Trd Sem 2022; 10: 0-0
Hipofiz Görüntüleme Teknikleri ve Anatomi
 • Uğur Toprak
Trd Sem 2022; 10: 160-168 DOI: 10.5152/trs.2022.221259
Sellar ve Parasellar Bölgenin Hipofiz Adenomu Dışındaki Tümörleri
 • Yeliz Başar
 • Ercan Karaarslan
Trd Sem 2022; 10: 208-236 DOI: 10.5152/trs.2022.221461
Hipoglisemik Ensefalopati
 • Yonca Anık
Trd Sem 2023; 11: 17-26 DOI: 10.4274/trs.2023.224191
Kemoterapi ve Radyoterapiye Bağlı Ensefalopati
 • Hanefi Yıdırım
 • Yusuf Doğan
 • Hasan Eryeşil
Trd Sem 2023; 11: 109-120 DOI: 10.4274/trs.2023.224090
Prostat Kanseri Tanı ve Yönetiminde Dinamik Kontrastlı MRG
 • Aycan Uysal
 • Mustafa Özmen
Trd Sem 2017; 5: 402-411 DOI: 10.5152/trs.2017.561
Yumuşak Doku Enfeksiyon ve Enfestasyonları
 • Nurdan Çay
 • Şükrü Cem Hatipoğlu
Trd Sem 2023; 11: 121-130 DOI: 10.4274/trs.2023.223989
Radyolojik-Patolojik Korelasyon: Yüksek Risk Lezyonlarda Ne Yapmalıyız?
 • Ayşenur Oktay
Trd Sem 2014; 2: 217-229 DOI: 10.5152/trs.2014.018
Spondilodiskit ve Septik Sakroiliit
 • Merve Yazol
 • Nil Tokgöz
Trd Sem 2023; 11: 139-150 DOI: 10.4274/trs.2023.222068
Omuz MRG: Normal Anatomi ve Teknik Özellikler
 • Remide Arkun
 • F. Bilge Ergen
Trd Sem 2014; 2: 1-15 DOI: 10.5152/trs.2014.001
Diz Eklemi: Menisküs ve Bağlar
 • Hatice Tuba Sanal
Trd Sem 2016; 4: 439-452 DOI: 10.5152/trs.2016.418
Perianal Fistüllerde Tanı, Cerrahi Sınıflama ve Tedavi
 • İsmail Alper Tarım
Trd Sem 2022; 10: 364-372 DOI: 10.5152/trs.2022.222674
İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında MR Enterografi/Enteroklizis
 • Selma Uysal Ramadan
Trd Sem 2022; 10: 302-317 DOI: 10.5152/trs.2022.222573
İskemik İnmede BT ve MR Perfüzyon Teknikleri
 • Ekim Gümeler
 • Şafak Parlak
Trd Sem 2021; 9: 242-257 DOI: 10.5152/trs.2021.2021-21-26
Normal Koroner Anatomi ve Varyasyonlar
 • Ersin Öztürk
 • Ali Kemal Sivrioğlu
Trd Sem 2013; 1: 36-56 DOI: 10.5152/trs.2013.006
Serebrovasküler Olay
 • Recep Sade
 • Hayri Oğul
Trd Sem 2016; 4: 198-210 DOI: 10.5152/trs.2016.413
Atomdan MR Sinyaline Temel Fizik Prensipler, Görüntü Oluşumu ve Görüntü Ağırlığı
 • Kamil Karaali
Trd Sem 2020; 8: 155-168 DOI: 10.5152/trs.2020.894
Osteomiyelit ve Görüntüleme
 • Hatice Tuba Sanal
 • Lachin Ramazanlı
Trd Sem 2023; 11: 161-169 DOI: 10.4274/trs.2023.222372
Bakır Metabolizması Bozuklukları
 • Mehmet Fatih Erbay
 • Nur Betül Karatoprak
Trd Sem 2023; 11: 7-11 DOI: 10.4274/trs.2023.223787
İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları ve Perianal Fistüller; Görüntüleme Yöntemleri, Tanı ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar
 • Murat Danacı
Trd Sem 2022; 10: 0-0
İlaç Kullanımına Bağlı Ensefalopati
 • Gülgün Yılmaz Ovalı
 • Güliz Yılmaz
Trd Sem 2023; 11: 89-101 DOI: 10.4274/trs.2023.224295
Bilirubin Ensefalopati
 • Mehmet Fatih Erbay
 • Tuna Şahin
Trd Sem 2023; 11: 12-16 DOI: 10.4274/trs.2023.223888
Jinekolojik Aciller
 • Mehmet Ruhi Onur
 • Deniz Akata
Trd Sem 2015; 3: 47-58 DOI: 10.5152/trs.2015.204
Konjenital Beyin Malformasyonları
 • Şeyda Ülkü Varol
 • Betül Emine Derinkuyu
Trd Sem 2021; 9: 431-448 DOI: 10.5152/trs.2021.2021-36-47
Kas-iskelet Sisteminde Tüberküloz Enfeksiyonu
 • Berna Dirim Mete
Trd Sem 2023; 11: 131-138 DOI: 10.4274/trs.2023.211099
Alkol Kullanımına Bağlı Ensefalopati
 • Fatma Çelik Yabul
 • Alpay Alkan
Trd Sem 2023; 11: 81-88 DOI: 10.4274/trs.2023.223484
Perianal Fistül Tanı ve Evrelemesinde MR Görüntüleme
 • Funda Barlık
Trd Sem 2022; 10: 353-363 DOI: 10.5152/trs.2022.223079
Ayak Bileği: Bağ ve Tendonlar
 • Can Çevikol
Trd Sem 2016; 4: 490-504 DOI: 10.5152/trs.2017.429
Süperfisyal Siderozis
 • Erkan Gökçe
Trd Sem 2023; 11: 45-52 DOI: 10.4274/trs.2023.222876
Neoplazik Olmayan Kemik İliği Bozuklukları
 • Nil Tokgöz
Trd Sem 2016; 4: 540-554 DOI: 10.5152/trs.2017.449
Karbon Monoksit Zehirlenmesi
 • Hacı Taner Bulut
 • Duygu İmre Yetkin
Trd Sem 2023; 11: 73-80 DOI: 10.4274/trs.2023.224492
İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı’nda Klinik, Tanı, Seyir, Tedavi ve Görüntülemeden Beklentiler
 • Beytullah Yıldırım
Trd Sem 2022; 10: 254-264 DOI: 10.5152/trs.2022.223383
Diyabetik Ayak ve Osteomiyelit
 • Zeynep Maraş Özdemir
Trd Sem 2023; 11: 170-179 DOI: 10.4274/trs.2023.234104
Perianal Fistüllerin Tanısında Fistülografiler: Fistülografi, MR Fistülografi
 • Nurullah Dağ
 • Ramazan Kutlu
Trd Sem 2022; 10: 339-352 DOI: 10.5152/trs.2022.223282
İskemik İnmede Etiyoloji, Patofizyoloji ve Klinik Değerlendirme
 • Tuğba Özel
Trd Sem 2021; 9: 189-203 DOI: 10.5152/trs.2021.2021-20-25
İnflamatuar Bağırsak Hastalıklarında BT Enterografi/Enteroklizis
 • Mehmet Selim Nural
Trd Sem 2022; 10: 286-301 DOI: 10.5152/trs.2022.222270
BT İncelemelerde Görüntü Kalitesi ve Artefaktlar
 • Gökçe Kaan Ataç
 • Tolga İnal
Trd Sem 2020; 8: 110-128 DOI: 10.5152/trs.2020.842
Acil Radyolojide Görüntüleme Protokolleri
 • Sinan Balcı
 • Mehmet Ruhi Onur
Trd Sem 2016; 4: 178-197 DOI: 10.5152/trs.2016.401
İskemik İnmede BT ve BT Anjiyografi
 • Yeliz Pekçevik
 • Gülgün Yılmaz Ovalı
Trd Sem 2021; 9: 218-226 DOI: 10.5152/trs.2021.2021-22-28
Revize Atlanta Kriterleri Çerçevesinde Akut Pankreatit Hastalarında Görüntüleme
 • Ali Devrim Karaosmanoğlu
 • Deniz Akata
Trd Sem 2019; 7: 143-152 DOI: 10.5152/trs.2019.765
Obstetrik Doppler Ultrasonografi
 • Ali İpek
 • Aydın Kurt
Trd Sem 2017; 5: 313-320 DOI: 10.5152/trs.2017.493
Dirsek ve El Bileği MRG: Teknik Özellikler ve Normal Anatomi
 • Can Çevikol
Trd Sem 2014; 2: 16-29 DOI: 10.5152/trs.2014.002

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler