Konuk Editörden

Hipofiz Patolojileri ve Hipofiz Dışı Sellar Patolojiler
 • Gül Hatipoğlu
Trd Sem 2022; 10: 0-0
Serebral Anevrizmalarda Görüntüleme ve Tedavi
 • Osman Kızılkılıç
Trd Sem 2022; 10: 0-0
Neonatal Görüntüleme
 • Betül Emine Derinkuyu
Trd Sem 2021; 9: 0-0
İnmede Radyoloji
 • Kamil Karaali
Trd Sem 2021; 9: 0-0
Kemik Tümörlerinde Radyolojik Tanı
 • Nil Tokgöz
Trd Sem 2021; 9: 0-0
Manyetik Rezonans Görüntüleme Fiziği
 • Hasan Yiğit
Trd Sem 2020; 8: 0-0
İleri BT Teknikleri ve Protokolleri
 • C. Çınar BAŞEKİM
Trd Sem 2020; 8: 0-0
Kas İskelet Sisteminde Varyasyonlar ve Varyasyonu Taklit eden Patolojiler
 • Nuran Sabir
Trd Sem 2020; 8: 0-0
Pediatrik Nöroradyoloji
 • Ahmet SIĞIRCI
Trd Sem 2019; 7: 0-0
Pankreas Hastalıklarında Görüntüleme
 • Mirace Yasemin Karadeniz Bilgili
Trd Sem 2019; 7: 0-0
Konuk Editörden
 • Muşturay Karçaaltıncaba
Trd Sem 2017; 5: 0-0
Konuk Editörden
 • Ayşegül Cansu
Trd Sem 2017; 5: 0-0
Konuk Editörden
 • Tamer Kaya
Trd Sem 2017; 5: 0-0

Derleme

Miyokardiyal Perfüzyon ve Geç Kontrastlanma
 • Adem Kırış
 • Serkan Arıbal
Trd Sem 2013; 1: 0-142 DOI: 10.5152/trs.2013.013
Serebral Anevrizmalarda Klinik ve Muayene Bulguları
 • Esra Koçhan Kızılkılıç
 • Fatma Birsen İnce
Trd Sem 2022; 10: 1-9 DOI: 10.5152/trs.2022.212533
Kemik Tümörlerinde Radyolojik Değerlendirme
 • Nil Tokgöz
Trd Sem 2021; 9: 1-14 DOI: 10.5152/trs.2021.2021-13-16
Bilgisayarlı Tomografide Yeni Görüntü İşleme Teknikleri
 • Yasin Sarıkaya
 • Mehmet Ruhi Onur
Trd Sem 2020; 8: 1-20 DOI: 10.5152/trs.2020.844
Sonoelastografinin Temel İlkeleri
 • Canan Altay
 • Mustafa Seçil
Trd Sem 2019; 7: 1-12 DOI: 10.5152/trs.2019.749
Nörovasküler Patolojilerde Temel Embolizasyon Yöntemleri ve Malzemeler
 • Suat Eren
Trd Sem 2018; 6: 1-10 DOI: 10.5152/trs.2018.582
Radyografinin Temel Prensipleri ve Radyografik Yorumda Temel İlkeler
 • Tamer Kaya
Trd Sem 2017; 5: 1-22 DOI: 10.5152/trs.2017.507
İntrakranial Vasküler Tümörler: Malformasyonlar ile Ayırıcı Tanısı ve Operasyon Öncesi Hazırlık
 • Osman Kızılkılıç
 • Emel Üre
Trd Sem 2016; 4: 1-19 DOI: 10.5152/trs.2016.330
Endometrium ve Serviks Kanserlerinde Görüntüleme
 • Coşkun Öztürker
 • Güner Sönmez
Trd Sem 2015; 3: 1-11 DOI: 10.5152/trs.2015.158
Omuz MRG: Normal Anatomi ve Teknik Özellikler
 • Remide Arkun
 • F. Bilge Ergen
Trd Sem 2014; 2: 1-15 DOI: 10.5152/trs.2014.001
Kardiyak Bilgisayarlı Tomografi’de Güncel Gelişmeler
 • Muşturay Karçaaltıncaba
Trd Sem 2013; 1: 1-6 DOI: 10.5152/trs.2013.001
Teknik, Protokoller, Araçlar
 • Ümmügülsüm Bayraktutan
 • Akın Levent
Trd Sem 2013; 1: 7-15 DOI: 10.5152/trs.2013.002
Serebral Anevrizmalarda Radyolojik Tanı
 • Serdar Arslan
 • Emine Meltem Önal
Trd Sem 2022; 10: 10-18 DOI: 10.5152/trs.2022.220552
Nöroendovasküler Girişimsel Tedavilerde Anti-trombotik İlaç Kullanımı
 • İsmail Oran
 • Celal Çınar
Trd Sem 2018; 6: 11-26 DOI: 10.5152/trs.2018.574
Pelvik Taban Görüntülemede Dinamik MRG
 • Halil Özer
 • Ali Yusuf Öner
Trd Sem 2015; 3: 12-24 DOI: 10.5152/trs.2015.163
Karaciğer Elastografisi
 • Süha Süreyya Özbek
Trd Sem 2019; 7: 13-24 DOI: 10.5152/trs.2019.714
Osteojenik Tümörler
 • Atilla Hikmet Çilengir
 • Özgür Tosun
Trd Sem 2021; 9: 15-30 DOI: 10.5152/trs.2021.2021-1-3
Dirsek ve El Bileği MRG: Teknik Özellikler ve Normal Anatomi
 • Can Çevikol
Trd Sem 2014; 2: 16-29 DOI: 10.5152/trs.2014.002
Kardiyak Multi Dedektör Bilgisayarlı Tomografide (MDBT) Radyasyon Dozu
 • Mustafa Erdem Sağsöz
 • Fatih Alper
Trd Sem 2013; 1: 16-25 DOI: 10.5152/trs.2013.003
Serebral Anevrizmaların Cerrahi ve Endovasküler Tedavisinde Anestezi Uygulamaları
 • Ercan Türeci
 • Işıl Türel
Trd Sem 2022; 10: 19-25 DOI: 10.5152/trs.2022.220150
Beyin Gliomlarında Manyetik Rezonans Görüntüleme
 • Merve Yazol
 • Ali Yusuf Öner
Trd Sem 2016; 4: 20-36 DOI: 10.5152/trs.2016.332
Abdominal İncelemelerde İleri BT Teknikleri ve Protokolleri
 • Kaan Esen
 • F. Demir Apaydın
Trd Sem 2020; 8: 21-37 DOI: 10.5152/trs.2020.834
Dijital Radyografi
Trd Sem 2017; 5: 23-36 DOI: 10.5152/trs.2017.453
Tiroid Elastografisi
 • Artür Salmaslıoğlu
Trd Sem 2019; 7: 25-37 DOI: 10.5152/trs.2019.754
Pelvik Travmada Görüntüleme
 • Oğuz Dicle
Trd Sem 2015; 3: 25-35 DOI: 10.5152/trs.2015.177
Kanamış Serebral Anevrizmalarda Yoğun Bakım ve Komplikasyonların Yönetimi
 • Eren Fatma Akçıl
 • Özlem Korkmaz Dilmen
 • Yusuf Tunalı
Trd Sem 2022; 10: 26-36 DOI: 10.5152/trs.2021.220135
Koroner Kalsiyum Skorlama
 • Elif Ergun
Trd Sem 2013; 1: 26-35 DOI: 10.5152/trs.2013.005
Kanamamış İntrakranial Anevrizmalarda Endovasküler Tedavi
 • Ercüment Çiftçi
 • Özgür Çakır
Trd Sem 2018; 6: 27-44 DOI: 10.5152/trs.2018.578
Rotator Kılıf: Patolojik Değişiklikler
 • Remide Arkun
Trd Sem 2014; 2: 30-43 DOI: 10.5152/trs.2014.003
Kondrojenik Tümörler
 • Remide Arkun
 • İpek Tamsel
Trd Sem 2021; 9: 31-50 DOI: 10.5152/trs.2021.2021-14-17
Uterovajinal Anomaliler
 • Ayşe Erden
Trd Sem 2015; 3: 36-46 DOI: 10.5152/trs.2015.184
Normal Koroner Anatomi ve Varyasyonlar
 • Ersin Öztürk
 • Ali Kemal Sivrioğlu
Trd Sem 2013; 1: 36-56 DOI: 10.5152/trs.2013.006
İntraserebral Anevrizmaların Mikrocerrahi Tedavisi
 • Barış Küçükyürük
 • Tuğçe Ayman
Trd Sem 2022; 10: 37-47 DOI: 10.5152/trs.2022.220957
İskelet Sisteminde Genel Radyografik Değerlendirme
 • Ayşenur Oktay
Trd Sem 2017; 5: 37-55 DOI: 10.5152/trs.2017.485
Gliom Dışı İntra-Aksiyal Beyin Tümörleri
 • Nail Bulakbaşı
 • Murat Kocaoğlu
Trd Sem 2016; 4: 37-58 DOI: 10.5152/trs.2016.340
Toraks İncelemelerinde İleri BT Teknikleri ve Protokolleri
 • Gamze Durhan
 • Meltem Gülsün Akpınar
Trd Sem 2020; 8: 38-53 DOI: 10.5152/trs.2020.840
Lenf Bezleri, Tükrük Bezleri ve Boyun Kitlelerinde Elastografi
 • Mahi Nur Cerit
 • Suna Özhan Oktar
Trd Sem 2019; 7: 38-49 DOI: 10.5152/trs.2019.713
Omuz İnstabilitesi
 • F. Bilge Ergen
Trd Sem 2014; 2: 44-52 DOI: 10.5152/trs.2014.004
Kanamış İntrakranial Anevrizmaların ve Anevrizmal Subaraknoid Kanamanın Güncel Medikal ve Endovasküler Tedavisi
 • Hasan Dinç
Trd Sem 2018; 6: 45-58 DOI: 10.5152/trs.2018.58
Jinekolojik Aciller
 • Mehmet Ruhi Onur
 • Deniz Akata
Trd Sem 2015; 3: 47-58 DOI: 10.5152/trs.2015.204
Serebral Anevrizmalarda Parent Arter Oklüzyonu
 • Murat Velioğlu
 • Hatem Hakan Selçuk
Trd Sem 2022; 10: 48-54 DOI: 10.5152/trs.2022.220653
Meme Elastografisi
 • Emetullah Cindil
 • Serap Gültekin
Trd Sem 2019; 7: 50-62 DOI: 10.5152/trs.2019.712
Fibrojenik Tümörler
 • Mustafa Gök
 • Meltem Çetin
Trd Sem 2021; 9: 51-59 DOI: 10.5152/trs.2021.2021-5-7
SLAP Lezyonları, Biseps Tendon Patolojileri
 • F. Bilge Ergen
Trd Sem 2014; 2: 53-63 DOI: 10.5152/trs.2014.005
Kardiyak İncelemede İleri BT Teknikleri ve Protokolleri
 • Elif Gözgeç
 • Mecit Kantarcı
Trd Sem 2020; 8: 54-65 DOI: 10.5152/trs.2020.850
Serebral Anevrizmaların Tedavisinde Primer Koilleme ve Balon Yardımlı Koil Embolizasyonu
 • Mehmet Barburoğlu
 • Serra Sencer
Trd Sem 2022; 10: 55-70 DOI: 10.5152/trs.2022.220957
Kemik ve Yumuşak Doku Tümörlerinin Değerlendirilmesinde Temel Radyografik İlkeler
 • Tamer Kaya
Trd Sem 2017; 5: 56-69 DOI: 10.5152/trs.2017.508
Koroner Arter Hastalığı
 • Mustafa Koplay
 • Cengiz Erol
Trd Sem 2013; 1: 57-69 DOI: 10.5152/trs.2013.007
Pial AVM’lerde Endovasküler Tedavi
 • Ruslan Asadov
 • Feyyaz Baltacıoğlu
Trd Sem 2018; 6: 59-73 DOI: 10.5152/trs.2018.589
İntrakraniyal Tümörlerde Moleküler Görüntüleme
 • Bilge Volkan Salancı
Trd Sem 2016; 4: 59-71 DOI: 10.5152/trs.2016.341
Skrotal Görüntüleme
 • Fatih Kantarcı
 • İsmail Mihmanlı
Trd Sem 2015; 3: 59-70 DOI: 10.5152/trs.2015.205
Kemiğin Vasküler Tümörleri
 • Halitcan Batur
 • Nurdan Çay
Trd Sem 2021; 9: 60-68 DOI: 10.5152/trs.2021.2021-6-8
Kas İskelet Elastografi Uygulamaları
 • Halit Nahit Şendur
 • Cem Yücel
Trd Sem 2019; 7: 63-74 DOI: 10.5152/trs.2019.708
Rotator İnterval Görüntüleme
 • Ülkü Kerimoğlu
Trd Sem 2014; 2: 64-74 DOI: 10.5152/trs.2014.006
Nöroradyolojide İleri BT Teknikleri ve Protokolleri
 • Serdar Arslan
 • Osman Kızılkılıç
Trd Sem 2020; 8: 66-79 DOI: 10.5152/trs.2020.835
Osteoklastlik Dev Hücreden Zengin Tümörler
 • Berna Dirim Mete
Trd Sem 2021; 9: 69-83 DOI: 10.5152/trs.2021.2021-10-15
Göğüs Radyogramının Değerlendirilmesinde Temel İlkeler ve Fokal Akciğer Hastalıklarında Radyografi
 • Ayşegül Gürsoy Çoruh
 • Kayhan Çetin Atasoy
Trd Sem 2017; 5: 70-81 DOI: 10.5152/trs.2017.469
Koroner Arter Stentlerinin Değerlendirilmesi
 • Dilek Öncel
 • Güray Öncel
Trd Sem 2013; 1: 70-82 DOI: 10.5152/trs.2013.008
Serebral Anevrizmaların Tedavisinde Stent Yardımlı Koil Embolizasyonu
 • Şükrü Oğuz
 • Hasan Dinç
Trd Sem 2022; 10: 71-90 DOI: 10.5152/trs.2022.211520
Endometriyozis
 • Ayşe Ahsen Bakan
 • Ercan Kocakoç
Trd Sem 2015; 3: 71-82 DOI: 10.5152/trs.2015.213
İntrakranial Tümörlerin Pre- ve İntra-operatif Görüntülemesi
 • Alp Dinçer
Trd Sem 2016; 4: 72-81 DOI: 10.5152/trs.2016.343
Dural Arteriovenöz Fistüllerde Endovasküler Tedavi
 • Sebahat Nacar Doğan
 • Osman Kızılkılıç
Trd Sem 2018; 6: 74-85 DOI: 10.5152/trs.2018.565
Skrotal Elastografi
 • İsmail Mihmanlı
 • Cesur Samancı
Trd Sem 2019; 7: 75-83 DOI: 10.5152/trs.2019.716
Dirseğin Patolojik Değişiklikleri
 • Berna Dirim Mete
Trd Sem 2014; 2: 75-89 DOI: 10.5152/trs.2014.007
BT Anjiyografi Teknikleri ve Protokolleri
 • Serkan Arıbal
 • Hakan Önder
Trd Sem 2020; 8: 80-95 DOI: 10.5152/trs.2020.853
Yaygın Akciğer Hastalıklarında Radyografi
 • Ragıp Özkan
Trd Sem 2017; 5: 82-97 DOI: 10.5152/trs.2017.478
Ekstraaksiyel Beyin Tümörleri
 • Banu Topçu Çakır
 • Mehmet Tekşam
Trd Sem 2016; 4: 82-120 DOI: 10.5152/trs.2016.346
Jinekoloji Dışı Pelvik Kitlelerde Görüntüleme
 • Ali Devrim Karaosmanoğlu
 • Mustafa Nasuh Özmen
Trd Sem 2015; 3: 83-91 DOI: 10.5152/trs.2015.222
Koroner Baypas Greftlerin Değerlendirilmesi
 • Memduh Dursun
 • Şükrü Şanlı
Trd Sem 2013; 1: 83-92 DOI: 10.5152/trs.2013.009
Notokordal Tümörler
 • Şebnem Örgüç
 • Mustafa Faraşat
Trd Sem 2021; 9: 84-95 DOI: 10.5152/trs.2021.21-4-9
Prostat Elastografisi
 • Rüştü Türkay
 • Ercan İnci
Trd Sem 2019; 7: 84-93 DOI: 10.5152/trs.2019.703
Pediatrik Konjenital Vasküler Malformasyonlarda Endovasküler Tedavi
 • Celal Çınar
 • İsmail Oran
Trd Sem 2018; 6: 86-97 DOI: 10.5152/trs.2018.586
El Bileği ve Elin Patolojik Değişiklikleri
 • Ayşin Pourbagher
Trd Sem 2014; 2: 90-102 DOI: 10.5152/trs.2014.008
Akım Yönlendirici (Flow-Diverter) Stentler ile Anevrizma Tedavisi
 • Bora Korkmazer
 • Naci Koçer
Trd Sem 2022; 10: 91-105 DOI: 10.5152/trs.2022.220249
Uterin Myomlarda Radyolojik Görüntüleme
 • Bumin Değirmenci
 • Mustafa Kara
Trd Sem 2015; 3: 92-107 DOI: 10.5152/trs.2015.246
Kardiyak Morfoloji ve Fonksiyonların Multi Dedektör Bilgisayarlı Tomografi (MDBT) ile Değerlendirilmesi
 • Uğur Bozlar
 • Sebahattin Sarı
Trd Sem 2013; 1: 93-106 DOI: 10.5152/trs.2013.010
Pankreas Sonografisi
 • Gülgün Kavukçu
 • İlhan Hekimsoy
Trd Sem 2019; 7: 94-104 DOI: 10.5152/trs.2019.747
Kemiğin Diğer Mezenkimal Tümörleri
 • Emetullah Cindil
 • Tamer Kaya
Trd Sem 2021; 9: 96-109 DOI: 10.5152/trs.2021.2021-7-10
Çift Enerji BT Uygulamaları
 • İlkay Çamlıdağ
 • Murat Danacı
Trd Sem 2020; 8: 96-109 DOI: 10.5152/trs.2020.833
Baş-Boyun Tümörlerinde Pre-operatif Embolizasyon
 • Süleyman Men
Trd Sem 2018; 6: 98-108 DOI: 10.5152/trs.2018.600
Normal ve Patolojik Pediatrik Akciğer ve Toraks Radyografisi
 • Ahmet Aslan
 • Ali Yıkılmaz
Trd Sem 2017; 5: 98-128 DOI: 10.5152/trs.2017.460
Romatolojik Hastalıklarda Üst Ekstremite Tutulumu
 • Şebnem Örgüç
Trd Sem 2014; 2: 103-117 DOI: 10.5152/trs.2014.009
Pankreas ÇKBT Çekim Protokolleri
 • Tülin Yıldırım
Trd Sem 2019; 7: 105-110 DOI: 10.5152/trs.2019.817
Serebral Anevrizmalarda İntrasakküler Akım Değiştiricilerle Tedavi
 • Osman Koç
 • Işıl Saatçi
 • Saruhan Çekirge
Trd Sem 2022; 10: 106-114 DOI: 10.5152/trs.2022.220151
Kalp Kapaklarının Multi Dedektör Bilgisayarlı Tomografi (MDBT) ile Değerlendirilmesi
 • Gonca Eldem
 • Tuncay Hazırolan
Trd Sem 2013; 1: 107-120 DOI: 10.5152/trs.2013.011
Over Tümörlerinde Görüntüleme
 • Gökhan Pekindil
Trd Sem 2015; 3: 108-126 DOI: 10.5152/trs.2015.249
Nörovasküler Patolojilerde Teşhis ve İşlem Öncesi Görüntüleme
 • Recep Sade
 • Akın Levent
Trd Sem 2018; 6: 109-120 DOI: 10.5152/trs.2018.584
Kemiğin Hematopoetik Tümörleri
 • Zeynep Maraş Özdemir
Trd Sem 2021; 9: 110-123 DOI: 10.5152/trs.2021.2021-12-12
BT İncelemelerde Görüntü Kalitesi ve Artefaktlar
 • Gökçe Kaan Ataç
 • Tolga İnal
Trd Sem 2020; 8: 110-128 DOI: 10.5152/trs.2020.842
Pankreas MR Görüntüleme Çekim Protokolleri
 • Hatice Öztürkmen Akay
 • Mirace Yasemin Karadeniz Bilgili
Trd Sem 2019; 7: 111-128 DOI: 10.5152/trs.2019.793
Intrakraniyal Dissekan ve Travmatik Anevrizmalarda Tedavi
 • Celal Çınar
 • İsmail Oran
Trd Sem 2022; 10: 115-127 DOI: 10.5152/trs.2022.220754
Üst Ekstremite Tümörleri
 • Hatice Tuba Sanal
Trd Sem 2014; 2: 118-128 DOI: 10.5152/trs.2014.010
Kardiyak MRG Teknikleri
 • Yahya Paksoy
 • Mesut Sivri
Trd Sem 2018; 6: 121-132 DOI: 10.5152/trs.2018.628
İntrakranyal Olgu Sunumları
 • Elif Bulut
 • Ayça Akgöz
Trd Sem 2016; 4: 121-133 DOI: 10.5152/trs.2016.350
Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Radyofrekans Ablasyon Tedavisi Öncesi Pulmoner Venlerin ve Sol Atriyumun Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi
 • Hayri Oğul
 • Suat Eren
Trd Sem 2013; 1: 121-130 DOI: 10.5152/trs.2013.012
Kemiğin İndiferansiye Küçük Yuvarlak Hücreli Sarkomları ve Radyolojik Bulguları
 • Merve Yazol
 • Öznur Boyunağa
Trd Sem 2021; 9: 124-136 DOI: 10.5152/trs.2021.2021-9-13
Perianal Fistüllerde MR Görüntüleme
 • Senem Şentürk
 • Murat Acar
Trd Sem 2015; 3: 127-137 DOI: 10.5152/trs.2015.261
Serebral Vazospazmda Tibbi ve Endovasküler Tedavi
 • Çağatay Andıç
 • Feyyaz Baltacıoğlu
Trd Sem 2022; 10: 128-145 DOI: 10.5152/trs.2022.220958
Bilgisayarlı Tomografide Radyasyon Doz Kontrolü ve Düşük Doz Çekim Teknikleri
 • C. Çınar Başekim
 • Atilla Arslanoğlu
Trd Sem 2020; 8: 129-147 DOI: 10.5152/trs.2020.838
Pankreasın Konjenital Varyasyonları
 • Selma Uysal Ramadan
 • Özlem Güngör
Trd Sem 2019; 7: 129-142 DOI: 10.5152/trs.2019.759
Pediatrik Toraks Dışı Radyografi ve Olgu Örnekleri
 • Zeynep Yazıcı
Trd Sem 2017; 5: 129-145 DOI: 10.5152/trs.2017.472
Meme Manyetik Rezonans Görüntülemede Yeni Teknolojiler: Difüzyon Görüntüleme ve Spektroskopi
 • Sibel Kul
Trd Sem 2014; 2: 129-139 DOI: 10.5152/trs.2014.011
Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Kardiyak Fonksiyonların Değerlendirilmesi
 • Mehmet Öztürk
 • Mustafa Koplay
Trd Sem 2018; 6: 133-141 DOI: 10.5152/trs.2018.618
Kafa Kaidesi Tümörleri
 • Ayça Akgöz
 • Burçe Özgen
Trd Sem 2016; 4: 134-148 DOI: 10.5152/trs.2016.353
Kemik Metastazları
 • Halil Özer
 • Mehmet Sedat Durmaz
Trd Sem 2021; 9: 137-155 DOI: 10.5152/trs.2021.2021-11-14
Prostat Görüntüleme
 • Hakan Gençhellaç
 • Erdem Yılmaz
Trd Sem 2015; 3: 138-148 DOI: 10.5152/trs.2015.267
Meme Biyopsisi: Hasta ve Yöntem Seçimi; Hangi Lezyonda Ne Yapalım?
 • Fahrettin Kılıç
 • Mehmet Halit Yılmaz
Trd Sem 2014; 2: 140-157 DOI: 10.5152/trs.2014.012
İleri Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntüleme Yöntemleri
 • Cemile Ayşe Görmeli
Trd Sem 2018; 6: 142-151 DOI: 10.5152/trs.2018.612
Revize Atlanta Kriterleri Çerçevesinde Akut Pankreatit Hastalarında Görüntüleme
 • Ali Devrim Karaosmanoğlu
 • Deniz Akata
Trd Sem 2019; 7: 143-152 DOI: 10.5152/trs.2019.765
Akut Göğüs Ağrısında Üçlü Dışlama Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografi
 • Erhan Akpınar
 • Mustafa Hızal
Trd Sem 2013; 1: 143-152 DOI: 10.5152/trs.2013.014
Kanamamış Anevrizmalarda Takip ve Tedavi Kararı
 • Enes Özlük
 • Civan Işlak
Trd Sem 2022; 10: 146-153 DOI: 10.5152/trs.2022.220348
Pediatrik Abdomende Kontrastlı Radyografi
 • Ayşegül Görmez
 • Mithat Haliloğlu
Trd Sem 2017; 5: 146-156 DOI: 10.5152/trs.2017.484
PET/BT Uygulamaları
 • Recep Savaş
Trd Sem 2020; 8: 148-154 DOI: 10.5152/trs.2020.879
İntrakraniyal Tümörlerin Tedaviye Yanıtının Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi
 • Rahşan Göçmen
 • Kader Karlı Oğuz
Trd Sem 2016; 4: 149-160 DOI: 10.5152/trs.2016.355
Girişimsel Radyolojide Sedasyon ve Analjezi
 • Yunus Oktay Atalay
 • Mehmet Halil Öztürk
Trd Sem 2015; 3: 149-158 DOI: 10.5152/trs.2015.186
Miyokard Perfüzyonu ve İskemik Kalp Hastalıkları
 • Fadime Güven
 • Mecit Kantarcı
Trd Sem 2018; 6: 152-169 DOI: 10.5152/trs.2018.638
Kronik Pankreatit
 • Funda Barlık Obuz
Trd Sem 2019; 7: 153-171 DOI: 10.5152/trs.2019.794
Koroner Venöz Anatominin Multi Dedektör Bilgisayarlı Tomografi (MDBT) ile Değerlendirilmesi ve Klinik Önemi
 • Berhan Genç
 • Erkan Yılmaz
Trd Sem 2013; 1: 153-164 DOI: 10.5152/trs.2013.015
Girişimsel Nöroradyolojiye Nasıl Başladık
 • Olcay Çizmeli
Trd Sem 2022; 10: 154-159 DOI: 10.5152/trs.2022.220055
Atomdan MR Sinyaline Temel Fizik Prensipler, Görüntü Oluşumu ve Görüntü Ağırlığı
 • Kamil Karaali
Trd Sem 2020; 8: 155-168 DOI: 10.5152/trs.2020.894
Kemik Tümörlerinde Evreleme
 • Ülkü Kerimoğlu
Trd Sem 2021; 9: 156-163 DOI: 10.5152/trs.2021.240521
Ürogenital Sistemde Kontrastlı Radyografi ve Olgu Örnekleri
 • Gürsel Savcı
 • Kerem Öztürk
Trd Sem 2017; 5: 157-169 DOI: 10.5152/trs.2017.477
Ultrasonografide Yeni Uygulamalar
 • Serap Gültekin
Trd Sem 2014; 2: 158-170 DOI: 10.5152/trs.2014.013
Perkütan Biyopsi: İğne Seçimi ve Görüntüleme Kılavuzları
 • İhsan Nuri Akpınar
 • Taha Yusuf Kuzan
Trd Sem 2015; 3: 159-168 DOI: 10.5152/trs.2015.215
Hipofiz Görüntüleme Teknikleri ve Anatomi
 • Uğur Toprak
Trd Sem 2022; 10: 160-168 DOI: 10.5152/trs.2022.221259