Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Abdominal İncelemelerde İleri BT Teknikleri ve Protokolleri

1.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

Trd Sem 2020; 8: 21-37
DOI: 10.5152/trs.2020.834
Okunma: 1756 İndirilme: 775 Online Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2020

Çok kesitli bilgisayarlı tomografi teknolojisinin gelişmesi ile birlikte abdomende farklı organlar ve patolojilere yönelik olarak farklı çekim protokolleri kullanılmaktadır. Tetkik öncesinde yeterli klinik bilgiye sahip olunması, özel çekim protokollerinin bilinmesi ve uygun şekilde uygulanması ve farklı düzlemlerde oluşturulan görüntülerden yararlanılmasıyla doğru tanıya ulaşılabilir. Özellikle çok fazlı incelemelerde hastanın aldığı radyasyon dozu da unutulmadan tetkikler gerçekleştirilmelidir.

Ekler
EISSN 2148-1210