Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Akut Göğüs Ağrısı

1.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Trd Sem 2016; 4: 263-271
DOI: 10.5152/trs.2016.377
Okunma: 4756 İndirilme: 831 Online Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2019

Özet

Akut göğüs ağrısı acil serviste sıklıkla karşılaşılan ve ayrıcı tanıda hayatı tehdit edici patolojiler barındıran önemli bir semptomdur. Akut koroner sendrom, pulmoner emboli ve aort diseksiyonu gibi ciddi patolojilerin dışında kostokondrit gibi ayaktan tedavi edilebilen patolojiler de nedenler arasında sıralanabilir. Biz bu yazıda akut göğüs ağrısıyla acil servise gelen hastalara yönelik radyolojik değerlendirme yöntemlerini tartışmayı amaçladık.

Ekler
EISSN 2148-1210