Türk Radyoloji Seminerleri
Arama Sonuçları
Toplam 9 Sonuç
Sıralama
Yayın Tarih Sıralama Makale Türü Sıralama

Kardiyak Bilgisayarlı Tomografi (BT)’de Buluşlar: Kesit Mücadelesi, Dual Enerji, Miyokardiyal Perfüzyon Spesifik Kontrast Maddeler

Mecit Kantarcı, Aylin Okur

(Trd Sem 2013; 1: 165-174) DOI: 10.5152/trs.2013.016

Özet Tam Metin ( PDF) Benzer Makaleler

Perkütan Karaciğer Kist Hidatik Tedavisi

Suat Eren, Mecit Kantarcı

(Trd Sem 2015; 3: 227-236) DOI: 10.5152/trs.2015.221

Özet Tam Metin ( PDF) Benzer Makaleler

Hepatobiliyer İleri Görüntüleme

Recep Sade, Mecit Kantarcı

(Trd Sem 2015; 3: 472-482) DOI: 10.5152/trs.2015.298

Özet Tam Metin ( PDF) Benzer Makaleler
EISSN 2148-1210