Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme
Beyin Gelişimi ve Miyelinasyon

Beyin Gelişimi ve Miyelinasyon

1.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Sivas, Türkiye

Trd Sem 2019; 7: 294-305
DOI: 10.5152/trs.2019.809
Okunma: 246 İndirilme: 191 Online Yayın Tarihi: 02 Haziran 2020

Beynin gelişimi ve miyelinasyon, izlenebilen dinamik süreçlerdir. Miyelinizasyon, esas olarak postnatal döneme ait bir süreçtir. Bu  üreçlerin bilinmesi ve nörogörüntüleme yöntemleri ile gösterilmesi önemlidir. Manyetik rezonans görüntüleme, bir tarama aracı olarak santral sinir sistemi (SSS) gelişimini ve olgunlaşmasını hem prenatal hem de postnatal dönemde ayrıntılı olarak gösterebilir ve SSS anatominin daha spesifik olarak değerlendirilmesinde faydalıdır.

Ekler
EISSN 2148-1210