Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Bilgisayarlı Tomografide Radyasyon Doz Kontrolü ve Düşük Doz Çekim Teknikleri

1.

Bayındır İçerenköy Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

2.

BR CARE Görüntüleme Merkezi, Radyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye

Trd Sem 2020; 8: 129-147
DOI: 10.5152/trs.2020.838
Okunma: 1150 İndirilme: 643 Online Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2020

Bilgisayarlı Tomografi (BT) incelemelerine bağlı radyasyon dozları, günümüzde maruz kalınan tıbbi radyasyon içerisinde önemli bir yer tutar. BT teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda tetkik sayıları giderek artmakta, bu da beraberinde radyasyon maruziyetinin artmasına neden olabilmektedir. Buna karşın BT incelemeler bazı durumlarda vazgeçilmez bir tanı yöntemidir. Ayrıca bazı girişimsel işlemlerde de çok önemli bir rehber yöntemdir. Hasta seçimi ve doz ayarlaması konusunda bazı basit kurallara dikkat etmek dozun belirgin şekilde azalmasını sağlayabilir. Önemli olan, en fazla görüntüleme bilgisini sağlayacak incelemeyi en az dozda gerçekleştirebilmektir

Ekler
EISSN 2148-1210