Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

BT İncelemelerde Görüntü Kalitesi ve Artefaktlar

1.

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

2.

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Trd Sem 2020; 8: 110-128
DOI: 10.5152/trs.2020.842
Okunma: 1820 İndirilme: 949 Online Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2020

BT’de görüntü oluşumu, uygulanan tarama parametreleri, taranan hasta ve bilgisayarda işleme sürecinden etkilenir. Görüntü oluşumunda değiştirilebilen bu etkenler sadece görüntünün kalitesini değil doğrudan hastanın aldığı radyasyonu dolayısıyla hastanın biyolojik risklerini de etkiler. Bu nedenle görüntü kalitesi ve hasta radyasyon dozu beraber değerlendirilmelidir. Görüntünün kalitesi objektif ve sübjektif olarak değerlendirilebilse de tanıya yardım edecek özellikte olması esas kriterdir.

Ekler
EISSN 2148-1210