Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme
Cerrahi Sonrasında Pankreasın Görüntülenmesi

Cerrahi Sonrasında Pankreasın Görüntülenmesi

1.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

Trd Sem 2019; 7: 227-243
DOI: 10.5152/trs.2019.750
Okunma: 223 İndirilme: 155 Online Yayın Tarihi: 18 Aralık 2019

Pankreas operasyonları; tümörler, inflamasyonlar ve travmalarda uygulanabilir. Bu operasyonlar kompleks özellik gösterir; pankreas rezeksiyonunun yanı sıra farklı anatomik yapıları ilgilendiren anastomozlar da yapılır. Görüntüleme yöntemleri, operasyon sonrası erken dönemde izlenen ve normal olarak kabul edilebilecek değişiklikler ile gecikmiş mide boşalması, pankreatik fistül, anastomoz darlıkları ve kaçakları, enfeksiyon ve apse, vasküler darlık veya tromboz gibi komplikasyonlar ve ayrıca tümör nüksleri-metastazları ortaya koymada önemli katkı sağlar.

Ekler
EISSN 2148-1210