Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Çift Enerji BT Uygulamaları

1.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Trd Sem 2020; 8: 96-109
DOI: 10.5152/trs.2020.833
Okunma: 711 İndirilme: 442 Online Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2020

Çift enerji bilgisayarlı tomografi (ÇEBT) ile iki ayrı enerji düzeyinde inceleme ile materyallerin fotoelektrik absorbsiyon farklılıklarına bağlı olarak yoğunluğu hakkında bilgi elde edilebilir. Bu sayede iyot, kalsiyum gibi farklı materyaller karakterize ve kantifiye edilebilir. Bu derlemede ÇEBT fiziği, farklı ÇEBT teknolojileri ve ÇEBT’nin klinik uygulamaları konusunda genel bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Ekler
EISSN 2148-1210