Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Çoğul Gebeliklerde Ultrasonografi

1.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

2.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Trd Sem 2017; 5: 332-345
DOI: 10.5152/trs.2017.516
Okunma: 3628 İndirilme: 718 Online Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2019

Özet

Çoğul gebelik insidansı birtakım faktörlere bağlı olarak artış göstermektedir. Dizigotik gebeliklerde anlamlı bir risk artışı saptanmamakla birlikte monozigotik ikiz gebelikler artmış risk faktörlerine adaydır. Bu bölümde çoğul gebeliklere yaklaşım, ikiz gebeliklerde koryonisite-amniyonisite tespitinin klinik açıdan önemi, ikiz gebeliklerde mortalite/morbidite ve monokoryonik ikiz gebeliklerde görülebilecek patolojiler ile bu patolojilerin sonografik bulguları vurgulanmıştır.

Ekler
EISSN 2148-1210