Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme
Doğumsal Spinal Malformasyonlar

Doğumsal Spinal Malformasyonlar

1.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Bursa, Türkiye

Trd Sem 2019; 7: 384-405
DOI: 10.5152/trs.2019.815
Okunma: 130 İndirilme: 67 Online Yayın Tarihi: 02 Haziran 2020

Doğumsal spinal malformasyonlar, embriyonik dönemde spinal kordun oluşumunda meydana gelen bozukluklar neticesi ortaya çıkar; deri, kas, kemik, meninksler ve nöral dokuyu içeren arka orta hat yapılarının, anormal bir şekilde farklılaşması ve/veya kapanması ile karakterizedir. Bu kompleks anormalliklerin doğru olarak teşhis edilmesinde, radyoloji temel bir role sahiptir. Spinal disrafizm görüntülemesinde ana yöntem, manyetik rezonans (MR) incelemedir. Radyolojik bulguların özellikle klinik bulgularla birlikte değerlendirilmesi, doğru tanı koymayı kolaylaştırır. Radyolog, spinal disrafizmin terminolojisi ve sınıflaması ve spinal  israfizme eşlik edebilecek anomaliler hakkında doğru ve ayrıntılı bilgiye sahip olmalıdır.

Ekler
EISSN 2148-1210