Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

El ve El Bileği Varyasyonları

1.

Kayseri Şehir Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Kayseri, Türkiye

2.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Trd Sem 2020; 8: 380-391
DOI: 10.5152/trs.2021.937
Okunma: 95 İndirilme: 11 Online Yayın Tarihi: 08 Nisan 2021

El ve el bileğindeki anatomik varyantların bilinmesi radyolojik görüntülerin doğru yorumlanmasında büyük önem taşımaktadır. Büyük oranda insidental saptanan; kemik, kas ve/veya tendon, arter ya da sinir dokusu kökenli olabilen bu varyasyonların radyolojik incelemelerde patolojik olarak nitelendirilmesi gereksiz cerrahi girişimlere yol açabilmektedir. Bu yazıda el-el bileğinde görülen çeşitli varyasyonların doğru tanınmasında yardımcı olabilecek radyolojik bulguları ve olası ayırıcı tanıları özetlenmiştir.

Ekler
EISSN 2148-1210