Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Göğüs Duvarı Varyasyonları

1.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

2.

Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Malatya, Türkiye

Trd Sem 2020; 8: 392-404
DOI: 10.5152/trs.2021.934
Okunma: 94 İndirilme: 15 Online Yayın Tarihi: 08 Nisan 2021

Göğüs duvarı patolojilerinde tanısal radyolojik algoritmada ilk basamak radyografi olsa da günümüzde bu patolojiler için çoğu zaman kesitsel görüntüleme yöntemleri kullanılmaktadır. Radyolojik görüntülerin değerlendirilmesi sırasında herhangi bir semptoma neden olmayan çeşitli varyasyonlar ve anormallikler ile karşılaşılabilir. Radyologların bu varyasyon ve anormalliklere aşina olması, günlük pratiklerinin önemli bir parçası olan kesitsel görüntülerin değerlendirmesi sırasında yanlış yorum ve gereksiz ek incelemeler yapılmasının önüne geçecektir.

Ekler
EISSN 2148-1210