Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Hipofiz Adenomlarının Görüntülenmesi

1.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Ankara, Türkiye

Trd Sem 2022; 10: 183-197
DOI: 10.5152/trs.2022.221865
Okunma: 178 İndirilme: 88 Online Yayın Tarihi: 05 Eylül 2022

Hipofiz adenomları santral sinir sisteminin en sık görülen tümörleri arasındadır. Çoğunlukla rastlantısal olarak saptanan lezyonlar, fonksiyonel olup olmamalarına ve salgıladıkları hormona göre sınıflanırlar. Hastanın tanısının konması için kapsamlı klinik değerlendirme yapılması, imünohistokimyasal çalışma ve radyolojik görüntüleme yöntemlerine başvurulması gerekir. En sık görülen lezyonlar prolaktinoma, büyüme hormonu ve adrenokortikotrofik hormon salgılayan adenomlardır. Manyetik rezonans görüntüleme tercih edilen görüntüleme yöntemidir. Hipofiz bezine yönelik düşük field of view (FOV)’a sahip ve ince kesit çalışma yapılmalıdır. Küçük boyutlu mikroadenomların saptanması için dinamik kontrastlı çalışma tercih edilmelidir. Bu derlemede hipofiz bezi adenomlarının genel özellikleri ve görüntüleme bulguları ele alınmıştır.

Hatipoğlu G. Hipofiz adenomlarının görüntülenmesi. Trd Sem 2022;10(2):183-197.

Ekler
EISSN 2148-1210