Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

İntraserebral Anevrizmaların Mikrocerrahi Tedavisi

1.

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey

Trd Sem 2022; 10: 37-47
DOI: 10.5152/trs.2022.220957
Okunma: 205 İndirilme: 84 Online Yayın Tarihi: 24 Haziran 2022

Gelişen radyolojik imkanlarla daha fazla kanamamış anevrizmanın tespit edilmesi ve bir tedavi seçeneği olarak endovasküler tekniklerin öne çıkması neticesinde intraserebral anevrizmaların tedavisinde önemli değişimler yaşanmıştır. Bu süreçte mikrocerrahi klipleme ile tedavi uygulanan hastaların sayısı azalmıştır. Diğer taraftan, mikrocerrahi klipleme de teknolojik gelişmelerden faydalanmakta ve dahası bu alana odaklanan cerrahlar sayesinde daha rafine serebrovasküler cerrahlar yetişmektedir. Literatürde biriken bilgi de mikrocerrahi kliplemenin yüksek başarı oranları sağladığını ve çok sayıda hasta için uygun bir alternatif ve hatta bazı durumlarda öncelikli tedavi seçeneği olduğunu vurgulamaktadır. Bu çalışmada, intraserebral anevrizmalara nöroşirürjen bakış açısı ve mikrocerrahi klipleme tedavisi esnasında kullanılan alet, teknoloji ve teknikler derlenmiştir.

Küçükyürük B, Ayman T. İntraserebral anevrizmaların mikrocerrahi tedavisi. Trd Sem 2022;10(1):37-47.

Ekler
EISSN 2148-1210