Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

İskemik İnmeden Korunmaya Yönelik Girişimsel Yöntemler

1.

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

2.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Nöroradyoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Trd Sem 2021; 9: 299-314
DOI: 10.5152/trs.2021.2021-16-21
Okunma: 624 İndirilme: 415 Online Yayın Tarihi: 13 Eylül 2021

Karotis arter stenozu inmenin sık görülen sebeplerinden biri olup populasyonda oldukça sık görülmektedir. Karotis endarterkteomi semptomatik karotis arter stenozu için kabul edilen konvansiyonel tedavi yöntemi iken nörogirişimsel materyal, teknik ve deneyimlerinin gelişmesi paradigma değişikline yol açmıştır. Karotis arter stentleme semptomatik ya da ciddi darlığı olan asemptomatik hastaların tedavisinde kullanılabilen minimal invaziv bir yöntem olup teknik olarak zorlayıcıdır ve olası komplikasyonlardan kaçınabilmek için titizlikle çalışılmayı gerektirir.

Ekler
EISSN 2148-1210