Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Kalça Eklemindeki Varyasyonlar

1.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Trd Sem 2020; 8: 405-424
DOI: 10.5152/trs.2021.927
Okunma: 362 İndirilme: 220 Online Yayın Tarihi: 08 Nisan 2021

Kalça, gelişimsel ve kazanılmış birçok patolojik süreçten sık etkilenen bir eklemdir. Buna ek olarak ekleme katılan kemik ve yumuşak dokulardaki anatomik varyasyonlar da klinik olarak kalça patolojilerine neden olabilmekte ya da patolojiyi taklit ederek görüntüleme çalışmalarında tanıyı güçleştirmektedir. Bu sebeple, anatomik varyasyonların bilinmesi önemlidir. Bu yazıda kalça eklemini oluşturan kemik, kas, ligament, tendon ve labrum varyasyonları, görüntüleme bulguları eşliğinde sunularak, ilişkili olabilecekleri klinik durumlara değinilmektedir.

Ekler
EISSN 2148-1210