Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme
Karaciğer Elastografisi

Karaciğer Elastografisi

1.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Trd Sem 2019; 7: 13-24
DOI: 10.5152/trs.2019.714
Okunma: 5004 İndirilme: 1703 Online Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2019

Özet

Kronik karaciğer parankim hastalıklarında fibrozis değerlendirme ve derecelemesi büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla kullanılan karaciğer biyopsisi ideal bir referans yöntemi değildir. Alternatif yöntemler arasında son yıllarda sonoelastografik teknikler öne çıkmış, en az karaciğer biyopsisi kadar doğru ve güvenilir oldukları kanıtlanmıştır. Farklı firma ve teknikler arasında veri ve birim standardizasyonunda yaşanacak gelişmeler ile bu teknikler karaciğer parankim hastalıklarının modern tıbbi yönetiminde çok daha önemli rol alacaklardır.

Ekler
EISSN 2148-1210