Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Kardiyak Bilgisayarlı Tomografi (BT)’de Buluşlar: Kesit Mücadelesi, Dual Enerji, Miyokardiyal Perfüzyon Spesifik Kontrast Maddeler

1.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

2.

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye

Trd Sem 2013; 1: 165-174
DOI: 10.5152/trs.2013.016
Okunma: 6975 İndirilme: 813 Online Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2019

Özet

Çok kesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT), kalp ve koroner vasküler yapıların değerlendirilmesinde yüksek uzaysal çözünürlüğe sahip noninvazif görüntüleme yöntemidir ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak klinik uygulamalardaki önemi gittikçe artmaktadır. Bilgisayarlı tomografi teknolojisindeki son gelişmeler ve bunların kardiyak klinik uygulamalara yansıması bu çalışmanın konusudur.

Ekler
EISSN 2148-1210