Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Kardiyak İncelemede İleri BT Teknikleri ve Protokolleri

1.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Trd Sem 2020; 8: 54-65
DOI: 10.5152/trs.2020.850
Okunma: 978 İndirilme: 733 Online Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2020

Bilgisayarlı tomografideki (BT) son gelişmeler, koroner arter hastalığında kadiyak hemodinamik değerlendirmeyi mümkün kılmaktadır. Miyokardiyal perfüzyon BT ve çift enerji BT, rutin kullanıma giren BT anjiyografi ile birlikte kullanıldığında gereksiz invaziv girişimleri önlemektedir. BT-Fraksiyonel akış rezervi de koroner arter darlığının güvenilir değerlendirmesinde umut vadetmektedir.

Ekler
EISSN 2148-1210