Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntüleme Fiziği

1.

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Trd Sem 2020; 8: 302-314
DOI: 10.5152/trs.2020.905
Okunma: 260 İndirilme: 157 Online Yayın Tarihi: 13 Ekim 2020

Kardiyak MR sekanslarının giderek artan karmaşıklığı nedeniyle yeni sekansların altında yatan fiziği takip etmek ve anlamak zorlaşmıştır. MR ile kardiyak görüntüleme için iki temel gereksinim mevcuttur. Bunlardan birincisi, data toplama işleminin olgunun EKG ile senkronize edilmesi; ikincisi ise MR sekansının olgunun nefes tutabileceği sürede tamamlanacak kadar kısa olabilmesidir. Bu yazı ile spesifik olarak kardiyak MR’da kullanılan temel ve ileri görüntüleme tekniklerinin fiziği anlatılmıştır.

Ekler
EISSN 2148-1210