Türk Radyoloji Seminerleri
Konuk Editörden

Kas İskelet Sisteminde Varyasyonlar ve Varyasyonu Taklit eden Patolojiler

1.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Denizli

Trd Sem 2020; 8: VII-VII
Okunma: 93 İndirilme: 31 Online Yayın Tarihi: 08 Nisan 2021
Ekler
EISSN 2148-1210