Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Kemiğin Diğer Mezenkimal Tümörleri

1.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

2.

Özel 100. Yıl Hastanesi, Eskişehir, Türkiye

Trd Sem 2021; 9: 96-109
DOI: 10.5152/trs.2021.2021-7-10
Okunma: 145 İndirilme: 61 Online Yayın Tarihi: 27 Mayıs 2021

Kemiğin diğer mezenkimal tümörleri hem benign hem de malign tümörleri içeren karma bir gruptur. Bu derlemede, ilgili tümörlerin temel görüntüleme özelliklerinden ve ayırıcı tanıda anahtar bulgulardan bahsedilecektir. Fibröz displazi, intraosseöz lipoma ve basit kemik kisti karakteristik görüntüleme bulguları ile oldukça kolay tanınırlar. Osteofibröz displazi ve adamantinoma ise yerleşim yeri ve örtüşen radyolojik görüntüleme bulguları ile özenle değerlendirmemiz gereken tümörlerdir. Diğer nadir mezenkimal tümörlerin görüntüleme özellikleri spesifik olmasa da klinik bulgular ve demografik özellikleri ile beraber değerlendirilmesi uygun olacaktır.

Ekler
EISSN 2148-1210