Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Kemiğin İndiferansiye Küçük Yuvarlak Hücreli Sarkomları ve Radyolojik Bulguları

1.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Trd Sem 2021; 9: 124-136
DOI: 10.5152/trs.2021.2021-9-13
Okunma: 834 İndirilme: 456 Online Yayın Tarihi: 27 Mayıs 2021

Ewing sarkomu tümör ailesi, çocukluk çağında osteosarkomdan sonra en sık görülen malign kemik tümörleridir. Tanı anında olguların bir kısmında uzak organ metastazı mevcuttur. Multimodaliter görüntüleme ile tanı ve evreleme, hızlı ve uygun cerrahi veya medikal tedaviye olanak sağlar. Lokal tümör evrelemesi için direkt grafi sonrası MRG tercih edilir. Tedavi yanıtını değerlendirme ve takip görüntüleme, mümkünse aynı modalite ile ve 3 veya 6 aylık kısa aralıklarda yapılmalıdır. Bu yazıda Ewing sarkomunun radyolojik bulguları ele alınmış, radyologlara katkı sağlanması amacıyla Dünya Sağlık Örgütünün 2020 kemik ve yumuşak doku tümörleri sınıflandırmasına göre güncellenen indiferansiye küçük yuvarlak hücreli sarkom alt tipleri güncel yayınlar eşliğinde özetlenmiştir.

Ekler
EISSN 2148-1210