Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Kemiğin Vasküler Tümörleri

1.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Trd Sem 2021; 9: 60-68
DOI: 10.5152/trs.2021.2021-6-8
Okunma: 345 İndirilme: 182 Online Yayın Tarihi: 27 Mayıs 2021

Kemiğin vasküler tümörleri Dünya Sağlık Örgütü’nün yayımladığı son tümör sınıflandırmasına göre benign, lokal agresif ve malign olmak üzere üç farklı grupta incelenen heterojen yapıda neoplazmları temsil eder. Benign grupta yer alan hemanjiyomların yerleşim yerlerine göre radyolojik tanısı kısmen koyulabilirken, lokal agresif grupta yer alan epiteloid hemanjiyomlar ile malign grupta yer alan epiteloid hemanjiyoendotelyomlar ve anjiyosarkomların tanısını koyabilmek radyolojik olarak mümkün olmamaktadır. Ancak multifokal tutulumun, agresif karakterin ve eşlik eden yumuşak doku uzanımlarının bulunduğu litik kemik lezyonlarında, ayırıcı tanıda, özgün olmamakla beraber, kemiğin vasküler tümörleri de yer almalıdır. Bu derlemede kemiğin vasküler tümörlerinin genel özellikleri ve radyolojik görüntüleme bulguları gözden geçirilecektir.

Ekler
EISSN 2148-1210