Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Kemik Tümörlerinde Radyolojik Değerlendirme

1.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Trd Sem 2021; 9: 1-14
DOI: 10.5152/trs.2021.2021-13-16
Okunma: 1717 İndirilme: 992 Online Yayın Tarihi: 27 Mayıs 2021

Kemik tümörleri ve tümör benzeri oluşumlarının değerlendirilmesinde başta direkt grafi olmak üzere radyolojik yöntemlerin oldukça büyük önemi vardır. Radyografilerde lezyonun matriks özelliklerine göre tümörün histolojik kökeni ortaya konabilmektedir. Ayrıca direkt grafilerde tümörün morfolojik özelliklerine sistematik yaklaşım ile lezyonun büyüme hızı ve biyolojik aktivitesi değerlendirilebilmekte ve hastaya klinik yaklaşımda bir yol haritası çizilebilmektedir.

Ekler
EISSN 2148-1210