Türk Radyoloji Seminerleri
Konuk Editörden

Kemik Tümörlerinde Radyolojik Tanı

1.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Trd Sem 2021; 9: VII-VII
Okunma: 462 İndirilme: 319 Online Yayın Tarihi: 27 Mayıs 2021
Ekler
EISSN 2148-1210