Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Kemik Tümörlerinde Tedavi Sonrası Görüntüleme

1.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

2.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Trd Sem 2021; 9: 179-188
DOI: 10.5152/trs.2021.2021-8-11
Okunma: 111 İndirilme: 55 Online Yayın Tarihi: 27 Mayıs 2021

Günümüzde, uygulanan kemoterapi yöntemleri, cerrahi teknikler ve implant teknolojisindeki gelişmeler sayesinde primer kemik tümörlerinde sağkalım oranı artmaktadır. Geçmişte sıklıkla başvurulan amputasyon cerrahisinin yerini ekstremite koruyucu cerrahiler almaya başlamıştır. Bunun sonucu olarak hastalar nüks ve uzak metastaz açısından periyodik aralıklarla takip edilmekte, implanta bağlı mekanik komplikasyonlar açısından değerlendirilmektedir. Bu bağlamda olguların görüntülenmesinde normalde beklenen ve kötü haberci bulguları bilmek önemlidir.

Ekler
EISSN 2148-1210