Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Kemik Tümörü Taklitçileri (Travma, Enfeksiyon ve Enflamasyon, Reaktif, Metabolik)

1.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Trd Sem 2021; 9: 164-178
DOI: 10.5152/trs.2021.21-3-6
Okunma: 318 İndirilme: 170 Online Yayın Tarihi: 27 Mayıs 2021

Görüntüleme çalışmalarında, normal anatomik yapılar, varyasyonlar, travmatik, metabolik, idyopatik ve iyatrojenik patolojiler, iskelet sisteminde kemik tümörlerini taklit edebilir. Ayrıca kullanılan görüntüleme modalitesine özgün olarak fizyolojik bulgular ve artefaktlar da yalancı tümöral lezyon görünümüne yol açabilir. Doğru tanı ve uygun hasta yönetimi için, hastaya ait klinik bilginin yanı sıra, radyolojik anatomi ve görüntüleme fiziğinin temel prensipleri, tümör taklitçisi olabilecek oluşumların tipik yerleri ve görüntüleme bulguları iyi bilinmelidir.

Ekler
EISSN 2148-1210