Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Kondrojenik Tümörler

1.

Özel Star Radyoloji Laboratuvarı, İzmir, Türkiye

2.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Trd Sem 2021; 9: 31-50
DOI: 10.5152/trs.2021.2021-14-17
Okunma: 170 İndirilme: 88 Online Yayın Tarihi: 27 Mayıs 2021

Kartilajinöz (kıkırdak) tümörler kemik tümörleri sınıflamasında kıkırdak matriks üreten hücrelerin yer aldığı geniş ve heterojen bir grup oluşturmaktadır. Benign tümörlerden osteokondrom ve enkondrom en sık görülen iki benign kemik tümörünü oluştururken, malign tümörler arasında kondrosarkom multipl miyelom da dahil edildiğinde üçüncü sıklıktadır. Tümör içindeki hiyalin kıkırdağın sellüler özelliği görüntüleme bulgularına temel oluşturmaktadır.

Ekler
EISSN 2148-1210