Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Konjenital Akciğer ve Diyafram Lezyonları

1.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

2.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Trd Sem 2021; 9: 333-347
DOI: 10.5152/trs.2021.2021-30-42
Okunma: 510 İndirilme: 401 Online Yayın Tarihi: 31 Aralık 2021

Konjenital akciğer lezyonları, değişik yaşlarda farklı klinik ve radyolojik bulgularla ortaya çıkan bir hastalık grubudur. Konjenital akciğer lezyonları, anormal parankim-normal vasküler gelişim ile normal parankim-anormal vasküler gelişim arasındaki spektrumda dağılmaktadır. Radyolojik görüntülemelerdeki gelişmelerle birlikte, antenatal ve postnatal tanı koyulma sıklığı artmıştır. Erken tanı sayesinde, doğum sırasında ve sonrasında yaşanabilecek sorunların yönetimi kolaylaşmaktadır.

Ekler
EISSN 2148-1210