Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Konjenital Beyin Malformasyonları

1.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Trd Sem 2021; 9: 431-448
DOI: 10.5152/trs.2021.2021-36-47
Okunma: 536 İndirilme: 344 Online Yayın Tarihi: 31 Aralık 2021

Konjenital beyin malformasyonları posterior fossa, orta hat ve kortikal malformasyonlar olmak üzere üç grupta incelenebilir. Posterior fossa malformasyonları görüntüleme, genetik ve gelişimsel biyolojik kriterlere göre sınıflandırılır. Orta hat malformasyonlarının sınıflaması embriyolojik ve genetik köken ortaya çıktıkça değişmektedir. Kortikal malformasyon sınıflaması ise anormal nöronal gelişimin aşamasına göre belirlenir. MRG, malformasyonların yanı sıra ilişkili anomalilerin morfolojisini, dağılımını ve kapsamını göstermede faydalıdır.

Ekler
EISSN 2148-1210