Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Koroner Venöz Anatominin Multi Dedektör Bilgisayarlı Tomografi (MDBT) ile Değerlendirilmesi ve Klinik Önemi

1.

Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Trd Sem 2013; 1: 153-164
DOI: 10.5152/trs.2013.015
Okunma: 9230 İndirilme: 482 Online Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2019

Özet

Son yıllarda koroner venöz sistem yoluyla uygulanan tedavi yöntemlerinin artması nedeniyle koroner venlerin klinik önemi giderek artmıştır. Koroner sinüs yolu kardiyak resenkronizasyon tedavisi yanında, transkoroner venöz ablasyon, perkütan mitral anüloplasti ve retrograt kardiyopleji perfüzyon gibi girişimsel işlemler için kullanılmaktadır. İnvaziv girişimler öncesinde multi dedektör bilgisayarlı tomografi ile koroner venöz haritalamanın yapılması işlem için büyük avantaj sağlamakta olup, işlem sırasında gelişebilecek komplikasyonları en aza indirecektir. 

Ekler
EISSN 2148-1210