Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Manyetik Duyarlılığa Dayalı Görüntüleme Teknikleri

1.

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

2.

Memorial Bahçelievler Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Trd Sem 2020; 8: 230-242
DOI: 10.5152/trs.2020.900
Okunma: 250 İndirilme: 190 Online Yayın Tarihi: 13 Ekim 2020

Manyetik duyarlılık tipleri, gradient eko oluşumu, T2* relaksasyon ve eko planar görüntülemeden ve manyetik duyarlılık esasına dayalı MR görüntüleme yöntemlerinden SWI, fonksiyonel MR ve dokulardaki demir birikimin ortaya koyan sinyal intensite oranı ve relaksometri’den bahsedilmiştir.

Ekler
EISSN 2148-1210