Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Manyetik Rezonans Görüntülemede Donanım ve Güvenlik

1.

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Radyoloji Bölümü, Adana, Türkiye

2.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Trd Sem 2020; 8: 338-350
DOI: 10.5152/trs.2020.921
Okunma: 284 İndirilme: 175 Online Yayın Tarihi: 13 Ekim 2020

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) cihazının temel bileşenleri ana magnet, gradient sarmallar, shim sarmallar, radyofrekans sarmallar ve bilgisayar sistemidir.MRG sisteminde güvenlik ve donanım yakın ilişkili olup, cihazın her bileşeni için ayrı güvenlik riskleri bulunmaktadır. Bu yazıda MRG donanımı ile ilgili temel bilgiler ve teknolojik gelişmelerden ve MRG’ de güvenlik konusunda güncel bilgilerden bahsedilecektir.

Ekler
EISSN 2148-1210