Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Manyetik Rezonans Görüntülemede Temel Sekanslar

1.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Trd Sem 2020; 8: 169-184
DOI: 10.5152/trs.2020.866
Okunma: 680 İndirilme: 783 Online Yayın Tarihi: 13 Ekim 2020

Manyetik rezonans görüntülemede temel olarak kullanılan Spin Eko ve Gradient Eko sekanslarının özellikleri, avantajları ve dezavantajları ile birlikte kullanım alanları tartışıldı. Bu sekansların klasik, çoklu ve hızlı formları, teknik parametreleri, çizimleri ile anlatıldı, görüntü örnekleri verildi.

Ekler
EISSN 2148-1210