Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Manyetik Rezonans Spektroskopi

1.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Trd Sem 2020; 8: 273-284
DOI: 10.5152/trs.2020.890
Okunma: 270 İndirilme: 172 Online Yayın Tarihi: 13 Ekim 2020

Manyetik rezonans spektroskopi, konvansiyonel MRG uygulamalarından farklı olarak dokudan metabolik bilgi sağlayan ve günlük radyoloji uygulamalarında giderek önem kazanan bir yöntemdir. Bulundukları moleküler ortama göre çekirdeklerin salınım frekanslarının farklı olması sayesinde metabolitleri birbirinden ayırır. En çok tek voksel ve multivoksel teknikler ile kullanılır. Metabolit konsantrasyonu arttıkça pik yüksekliği artar. Yöntemin fizik temellerini bilmek, hem çekim hem de yorumlama aşamasında tetkik kalitesini ve hasta yararını artıracaktır.

Ekler
EISSN 2148-1210