Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Medikal ve Cerrahi Tedavi Sonrası Görüntüleme

1.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Antalya, Türkiye

Trd Sem 2022; 10: 198-207
DOI: 10.5152/trs.2022.221562
Okunma: 182 İndirilme: 64 Online Yayın Tarihi: 05 Eylül 2022

Hipofiz lezyonlarında Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ile izlem, medikal tedavi, cerrahi tedavi ve radyoterapi gibi yaklaşımlar gündeme gelebilmektedir. Hormonal olarak aktif olmayan ve 10 mm’ den küçük çaplı lezyonlarda izlem yeterli olabilirken, hormonal bozukluk yaratan adenomlardan özellikle prolaktinomalarda dopamin agonistleri ile medikal tedavi çoğunlukla başarılı sonuçlar verir. Optik kiazma gibi kritik yapılara bası bulguları olan daha büyük çaplı lezyonlarda ise cerrahi tedavi gerekir. Cerrahinin yapılamadığı durumlarda ise radyoterapi de alternatif bir lokal tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkar. Cerrahi sonrası erken dönemde görüntüleme hematom, iskemi gibi muhtemel komplikasyonların değerlendirilmesi amacıyla yapılmaktadır. Bu dönemdeki görüntülerde gerek cerrahiye bağlı hemorajik intensiteler gerekse de kullanılan cerrahi malzemelerin yarattığı karışıklık nedeniyle radyolojik değerlendirme güç olabilir. Radyoterapi alan olgularda ise özellikle geç dönemde radyasyon nekrozu, optik kiazma hasarı gibi etkilerle karşılaşılabilir. Bu yazıda hipofiz lezyonlarında medikal, cerrahi tedavi ve radyoterapi sonrası görüntüleme özellikleri ele alınmıştır.

Karaali K. Medikal ve cerrahi tedavi sonrası görüntüleme. Trd Sem 2022;10(2):198-207.

Ekler
EISSN 2148-1210