Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

MR Elastografi

1.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Trd Sem 2020; 8: 294-301
DOI: 10.5152/trs.2020.861
Okunma: 242 İndirilme: 157 Online Yayın Tarihi: 13 Ekim 2020

MR elastografi, doku sertliğinin kantitatif değerlendirilmesine olanak veren noninvazif bir tekniktir. Kronik karaciğer parankim hastalığında, fibrozis tanısı ve evrelendirilmesinde, biyopsiye alternatiftir. Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığında, steatohepatit/fibrozis gelişimini ortaya koymada da kullanılmaktadır. Tekrarlanabilir olması, geniş bir hacimde doku sertliğinin değerlendirilmesine olanak vermesi, örnekleme ve yorumlama hatalarının daha az olması gibi biyopsiye göre üstün yönleri vardır.

Ekler
EISSN 2148-1210