Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

MRG Artefaktları ve Çözüm Yöntemleri

1.

Ankara Şehir Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Trd Sem 2020; 8: 315-337
DOI: 10.5152/trs.2020.862
Okunma: 403 İndirilme: 268 Online Yayın Tarihi: 13 Ekim 2020

Artefakt anatomik olarak normalde var olmayan ancak çeşitli etkenlerden dolayı MRG’ye yansıyan yapılardır. Aslında tüm MR görüntülerde bir miktar artefakt mevcuttur. Bazı artefaktlar sadece azaltılabilirken bazıları tamamen ortadan kaldırılabilir. Bu nedenle hem optimum görüntü elde etmek hem de patoloji ile karıştırmamak için artefaktın nedeni ve nasıl ortadan kaldırılabileceği bilinmelidir. Bu makalede sık görülen artefaktlar ve çözüm yolları gözden geçirilecektir.

Ekler
EISSN 2148-1210