Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

MRG’de Akım Etkileri, Akıma Dayalı Görüntüleme ve MR Anjiyografi

1.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Trd Sem 2020; 8: 214-229
DOI: 10.5152/trs.2020.869
Okunma: 377 İndirilme: 195 Online Yayın Tarihi: 13 Ekim 2020

MRG’de TOF fenomeni ve faz etkileri olmak üzere iki temel akım fenomeni mevcut olup geleneksel kontrastsız MR anjiyografi teknikleri olan TOF MR anjiyografi ve Faz kontrast MR anjiyografinin temelini oluştururlar. Zaman içerisinde EKG tetiklemeli FSE MR anjiyografi, b-SSFP MR anjiyografi ve bu yöntemlerin ASL teknikleri ile kombinasyonu başta olmak üzere yeni kontrastsız MR anjiyografi yöntemleri geliştirilmiştir. Bununla birlikte günümüzde kontrastlı MR anjiyografi yöntemleri avantajları nedeniyle çok daha yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ekler
EISSN 2148-1210