Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

MRG’de Kontrast Artırma Yöntemleri ve MR Kontrast Maddeler

1.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Trd Sem 2020; 8: 185-199
DOI: 10.5152/trs.2020.909
Okunma: 387 İndirilme: 223 Online Yayın Tarihi: 13 Ekim 2020

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) en yüksek yumuşak doku çözünürlüğüne sahip radyolojik inceleme yöntemidir. MRG’de kontrast, dokuların birbirinden ayırt edilmesini sağlayan sinyal intensite farklılığıdır. Kontrastı etkileyen ana parametreler dokudaki proton yoğunluğu, T1, T2 süreleri gibi dokuya özgü faktörler ve puls tekrarlama zamanı (TR), eko zamanı (TE) gibi değiştirilebilen faktörlerdir. Kontrast üzerinde etkili olan diğer bir faktör de paramanyetik veya süperparamanyetik maddeler kullanarak dokular arasındaki sinyal intensite farklılığının belirginleştirilmesidir.

Ekler
EISSN 2148-1210