Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme
Nadir Pankreatik Tümörler

Nadir Pankreatik Tümörler

1.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Trd Sem 2019; 7: 181-196
DOI: 10.5152/trs.2019.770
Okunma: 149 İndirilme: 104 Online Yayın Tarihi: 18 Aralık 2019

Pankreasın nadir görülen tümörleri öncelikle solid psödopapiller tümör, pankreatoblastom, asiner hücreli karsinom, lenfoma, gastrointestinal stromal tümör ve metastazlardır. Bu lezyonların çoğunun görüntüleme özelliği spesifik olmasa da bunların bilinmesi, hastanın klinik bilgileri ile birleştirildiğinde tanıya yardımcı olabilmektedir. Bu derlemede pankreasın nadir görülen tümörlerinin genel özellikleri ve radyolojik bulgularının sunulması amaçlanmıştır. Diğer organlardan kaynaklanan nöroendokrin tümörlerle benzer görünüme sahip olması nedeniyle görüntüleme özelliklerinin nispeten daha iyi bilinmesine rağmen pankreatik nöroendokrin tümörlere de nadir görülmeleri nedeniyle bu başlık altında değinilmiştir.

Ekler
EISSN 2148-1210
3